ČLANOVIMA DODIJELJENI NOVI BODOVI U SKLOPU TRAJNOG USAVRŠAVANJA

Svjesni važne uloge radioloških tehnologa u sustavu zdravstvene zaštite tijekom pandemije COVID-19 i povećanja radnih obaveza te sustavnog praćenja novih spoznaja o virusu, protokola postupanja kod COVID-19 suspektnih odnosno zaraženih pacijenata, ispravnog korištenja zaštitne opreme te mjerama i pravilima postupanja unutar i izvan zdravstvenih ustanova u cilju pružanja adekvatne zdravstvene skrbi pacijentima, Vijeće Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost donijelo je odluku o dodjeli bodova potrebnih za obnovu odobrenja za samostalni rad (licence) članstvu na temelju odluke ministra zdravstva o odgodi stručnih skupova i edukacija u sklopu stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

Svim članovima dodjeljuje se 5 bodova i to s osnova stručnog usavršavanja stjecanjem novih znanja o virusu SARS-CoV-2 i bolesti COVID-19.

Zbog zabrane održavanja svih javnih događaja, što uključuje i stručne odnosno znanstvene skupove, članovi SR ZRTD su se o svemu navedenome u značajnoj mjeri educirali kroz kontinuirano praćenje stručne i znanstvene literature, putem edukativnih sadržaja iz video edukacija te kroz brojne edukacije i vježbe u zdravstvenim ustanovama. Stoga, uzimajući u obzir sve navedene izvanredne okolnosti, a u svezi s čl. 32. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, odlučeno je kako je navedeno.

Unos bodova u Registar je u tijeku.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...