Izjava o pristupačnosti

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Hrvatske komore zdravstvenih radnika – Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost koje se nalazi na adresi https://www.zrtd.org/

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://www.zrtd.org/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Sve slike nemaju pridružen prikladni opis

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 03. studenog 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.


Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske komore zdravstvenih radnika – Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost. Izvršene su sljedeće prilagodbe: u gornjem desnom uglu na naslovnoj stranici nalazi se oznaka invalidnosti. Klikom na istu otvaraju se alati za digitalnu pristupačnost: povećaj/smanji tekst, prilagodi kontrast, naglasi poveznice, čitljivi font (razmak teksta), invertne boje i slike.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost će redovito revidirati ovu Izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Hrvatske komore zdravstvenih radnika korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@zrtd.hkzr.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.


U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...