NATJEČAJ ZA PROVODITELJE STRUČNIH NADZORA ZA SR ZRTD

KLASA: 003-08/20-06/168

URBROJ: 351/08-20-1

Zagreb, 27.11.2020.

Temeljem članka 6. Pravilnika o stručnom nadzoru HKZR, Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost raspisuje:

NATJEČAJ ZA PROVODITELJE STRUČNIH NADZORA ZA STRUKOVNI RAZRED ZDRAVSTVENE RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKE DJELATNOSTI

Radi organizacije stručnih nadzora u 2021. godini na natječaj se mogu prijaviti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • završen najmanje trogodišnji studij radiološke tehnologije
  • odobrenje za samostalan rad
  • minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti

Kandidati koji se prvi puta prijavljuju dužni su priložiti sljedeće:

  • zamolbu
  • životopis

Kandidati koji su ranije bili izabrani za provoditelje, prijavljuju se samo sa zamolbom.

Molimo da svoje prijave na e-mail:  info@zrtd.hkzr.hr  sa naznakom „Natječaj za provoditelje stručnih nadzora“

Rok za slanje prijava je 15 dana od datuma objave na web stranici HKZR.

Predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor, 

stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD HKZR

Nenad Vodopija, bacc. radiol. techn.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...