ODRŽANA PRVA ELEKTRONIČKA SJEDNICA SKUPŠTINE I SASTANAK SA DELEGATIMA SR ZRTD-a

Zbog loše javnozdravstvene situacije u cijeloj zemlji i radi zaštite zdravlja svih sudionika u radu Skupštine ista je održana elektroničkim putem. Potom je uslijedio sastanak sa delegatima Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost, također u virtualnom obliku putem kojeg se je moglo u stvarnom vremenu javiti za riječ, replicirati. 

Premda su spomenute sjednice održane virtualno imale su iste poslovničke mogućnosti kao i one fizički održane. Tako su svi izvještaji o radu Voditeljstva, Vijeća, stalnih Povjerenstava, Nadzornog odbora uz detaljan financijski izvještaj proslijeđeni delegatima na razmatranje sedam dana prije održavanja sastanka.

Također delegatima su proslijeđeni planovi rada spomenutih tijela Komore uz predočenje financijskog plana za godinu koja slijedi.

Delegatima je bilo osigurano elektronsko glasovanje, koje je sukladno predmetnom Pravilniku, bilo transparentno i javno. Delegati su usvojili sve izvještaje o radu kao i planove rada za 2021. godinu te financijsko izvješće i financijski plan. 

U cilju transparentnog poslovanja putem informativnog glasila SR ZRTD-a koji će se objaviti na službenim internetskim stranicama svima članovima dostaviti će se na uvid financijsko stanje i najvažnije ostvarene stavke u poslovanju u 2020. godini.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...