DODJELA NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA SR ZRTD-A

Poštovane članice i članovi,

Pozitivno financijsko poslovanje Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost stvorilo je neophodni preduvjet za realizaciju dodjele novčane pomoći članovima sukladno odredbama Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima.

TKO OSTVARUJE PRAVO NA NOVČANU POMOĆ?
Pravo na dodjelu novčane pomoći ostvaruje osoba koja:

  1. je upisana u registar SR ZRTD,
  2. u trenutku podnošenja zamolbe za dodjelu pomoći posjeduje važeće Odobrenje za samostalan rad (licencu),
  3. uredno izvršava obveze prema SR ZRTD,
  4. protiv koje nije pokrenut disciplinski postupak.

KADA SE DODJELJUJE NOVČANA POMOĆ?
Jednokratna novčana pomoć odobrava se u slučaju:

  1. nastanka tjelesnog oštećenja u postotku većem od 80%, utvrđenog rješenjem nadležnog tijela, u visini od 300 bodova*;
  2. nastanka teško bolesnog stanja zbog kojeg je član SR ZRTD na bolovanju bez prekida šest i više mjeseci, u visini od 300 bodova*;
  3. smrti bračnog druga ili maloljetnog uzdržavanog djeteta, u visini od 300 bodova*
  4. rođenje djeteta, u visini 300 bodova*
  5. prirodne nepogode uslijed koje je član pretrpio oštećenja na nekretnini u kojoj boravi, u visini od 1000 bodova*.

*Pojašnjenje: Vrijednost boda (u eurima) za svaku godinu utvrđuje Vijeće SR ZRTD-a.
Iznos novčane naknade = broj bodova propisan Pravilnikom * iznos boda u eurima u tekućoj godini utvrđen od strane Vijeća SR ZRTD-a sukladno financijskom planu.
Navedeni bodovi nisu povezani sa skupljanjem bodova u svrhu obnove licence!

KOJI SU UVJETI I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU NOVČANE POMOĆI?
Uvjeti i postupak za ostvarivanja prava na dodjelu novčane pomoći, izvori sredstava i visina novčane pomoći članovima Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika propisani su Pravilnikom o dodjeli novčane pomoći.

KAKO DO NOVČANE POMOĆI?
Za dodjelu pomoći potrebno je ispuniti obrazac – Zahtjev za dodjelu novčane pomoći i priložiti potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu.
Navedeno poslati na adresu:
Hrvatska komora zdravstvenih radnika –
Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost
p.p.191
Zagreb 10000

DODATNA INFORMACIJA:
Odobrene i isplaćene novčane pomoći se sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15) te članku 12. Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima javno objavljuju na službenoj internet stranici Hrvatske komore zdravstvenih radnika – Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost.
Vidi: https://www.zrtd.org/dodjela-novcane-pomoci-clanovima/

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...