SR ZRTD kao samostalna Komora: saznaj više i ispuni anketu!

Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatska komora zdravstvenih radnika je strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima koja predstavlja i zastupa zajedničke interese zdravstvenih radnika koji obavljaju djelatnost sanitarnog inženjerstva, zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost, djelatnost radne terapije te medicinsko laboratorijsku djelatnost.

Složeni unutarnji ustroj Komore koja objedinjuje četiri različite profesije koje nemaju zajedničkih profesionalnih interesa rezultira teškoćama u radu i funkcioniranju, nemogućnošću postizanja konsenzusa oko mnogih projekata vezanih za digitalizaciju i modernizaciju poslovanja, poboljšanja kvalitete usluge našim članovima te unaprjeđenja profesije kao i oko važnih pravnih pitanja. Stoga su neki planirani projekti zbog navedenih razlika nažalost bili prekinuti i prije nego što smo ih uspjeli predstaviti javnosti.

Kroz 11 godina zajedničkog suživota unutar Komore kao takve u kojoj kao profesija predstavljamo ¼ zastupanih interesa smatramo da je došlo vrijeme da se Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost osamostali u svoju vlastitu Komoru.

Kroz zadnje 4 godine rada trenutnog saziva radnih tijela Komore omogućeni su važni preduvjeti za osamostaljenje. Ostvarena je jedna od najvažnijih stavki za osamostaljenje – financijska stabilnost. Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku posluje sa pozitivnom financijskom bilancom od 300 000 kn te trenutnim iznosom od 1 023 000,00 na računu. Dostatna kadrovska popunjenost Ureda (dva administratora, jedna pravnica) omogućuje kontinuiran rad i izvođenje upravno – pravnih postupaka. Smještaj u poslovnom prostoru omogućuje dugotrajan fiksni najam. Također su uspostavljene funkcionalne i održive komunikacijske platforme za komunikaciju i edukaciju članova uz mogućnost razvoja istih. Pokrenuti su brojni projekti u cilju unapređenja kvalitete usluge članstvu (dodjela novčanih pomoći, dodjela stipendija, povoljniji uvjeti kreditiranja, nova webinar platforma…) te u tome tonu želimo i nastaviti svoj daljnji rad.

Važno je naglasiti da se osamostaljenjem neće povećati financijske obveze članova prema Komori.

Izdvajanjem Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost olakšat će se predstavljanje i zastupanje interesa radioloških tehnologa u Republici Hrvatskoj, moći će se provesti projekti koji se zbog već spomenutih razloga nisu mogli provesti te ćemo osamostaljivanjem moći bolje i racionalnije izvršavati financijske obveze. Također donio bi se naš samostalni strukovni zakon, Zakon o radiološko – tehnološkoj profesiji.

Trenutno svoj strukovni zakon kao i dio financija dijelimo sa još tri profesije što znatno utječe na našu samostalnost u djelovanju i odlučivanju kao profesije.

Također važno je napomenuti da bi se izdvajanjem u samostalnu Komoru poboljšala usluga članovima npr. ubrzali postupci donošenja rješenja, omogućiti brži i lakši prelazak na digitalni oblik izdavanja dokumenata pustim sustava e- Građani, izrada mobilne aplikacije za članove kako bi imali punu uslugu koju smatramo da zaslužuju u 21. stoljeću, kao i uvođenje boljih i kvalitetnijih edukacija.

Krajem godine predviđene su zakonske aktivnosti oko izmjena Zakona u djelatnostima u zdravstvu te uz navedene argumente želimo iskoristiti ovu priliku za osamostaljenjem odnosno za osnivanjem vlastite Komore kao pravne – strukovne institucije i svoga strukovnog zakona te prevenirati eventualno proširenje već postojeće unije HKZR-a sa još nekim profesijama koji imaju status zdravstvenih radnika, ali trenutno nemaju svoju Komoru.

I za kraj, nameće se logično pitanje – što ako ne uspijemo? Ako ne uspijemo ostajemo u HKZR-u sa svim negativnim stranama, zajednički zakon i status radioloških tehnologa ostaje nepromijenjen, ali barem znamo da smo dali sve od sebe da isto promijenimo.

Isto tako napominjemo da će svi prijedlozi izmjena zakona biti dostupni svim članovima na znanje i razmatranje putem javne rasprave te da će članstvo o početku rasprave biti obaviješteno na našoj službenoj mrežnoj stranici.

U želji da čujemo mišljenje naših članova, pozivamo Vas da sudjelujete u anketi za izdvajanjem i osnivanjem samostalne Komore koju ćemo zajedno s prijedlogom izmjene zakona predložiti Ministarstvu zdravstva RH.

Vaš glas nam je snažan vjetar u leđa u cilju poboljšanja položaja radioloških tehnologa u sustavu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske i kvalitetnijeg zastupanja interesa članova u Ministarstvu zdravstva.

Anketa je dostupna na linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSN2zLDPL7uz-u_yf2tEfyPZHDrXDB9AQnqHzXmVz8-daj-g/viewform?embedded=true&gxids=7628

S poštovanjem!

Voditelj SR ZRTD HKZR
Goran Kutlić, bacc.radiol.techn.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...