PISMO PODRŠKE SABORSKOG ZASTUPNIKA D. KLASIĆA SR ZRTD-u

Saborski zastupnik Darko Klasić, radiološki tehnolog, član saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbora za obranu, uputio je pismo podrške Strukovnom razredu za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost na putu za izdvajanjem iz Hrvatske komore zdravstvenih radnika i osnivanjem samostalne Komore.

Pismo podrške u cijelosti donosimo u nastavku teksta.