NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika raspisuje natječaj za dodjelu najviše 2 (dvije) stipendije za 2021. godinu u visini pokrivanja troškova trajnog usavršavanja do najviše 15.000,00 kn po pojedinoj stipendiji.

Natječaj je namijenjen svim članovima SR ZRTD HKZR koji uredno izvršavaju svoje obaveze prema Komori, izuzev članova tijela Komore i Strukovnog razreda.

Stipendije pokrivaju stvarne troškove trajnog usavršavanja (uključuju troškove kotizacije, troškove prijevoza, troškove smještaja, troškovi prehrane), a mogu se koristiti za studijske boravke, tečajeve, on-line edukacije, i sl.

Stipendije se dodjeljuju za usavršavanja koja će se održati do kraja 2022. godine.

Cilj je steći znanja i vještine od interesa za struku, te ista prenijeti kolegama putem radionica u organizaciji Komore. Stipendist sklapa ugovor sa Komorom u kojem se obvezuje stečena znanja prenijeti članstvu Komore na ugovorom dogovoreni način. Navedeno je potrebno izvršiti u tijeku 12 mjeseci od pohađanja edukacije u suradnji sa Komorom.

Rok za prijave: 31.10.2021. godine.

Predviđeni iznos: do 15.000,00 kn po pojedinoj stipendiji.

Stipendiste će, sukladno kriterijima u nastavku, odabrati Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR ZRTD.

Kriteriji odabira:

  1. Prednost će dobiti prijave za koje se procjeni da donose najveću dobrobit struci;
  2. Kandidati koji su dosadašnjim radom dali najveći doprinos edukaciji i razvoju struke, prvenstveno javnim izlaganjima.

Uz ispunjeni Obrazac prijave, kandidati prilažu:

  • CV
  • Pismo podrške matične ustanove kandidata

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost SR ZRTD HKZR da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

SR ZRTD HKZR zadržava pravo dodijeliti manji broj stipendija od predviđenog.

SR ZRTD HKZR zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Više o projektu stipendija SR ZRTD-a: https://www.zrtd.org/stipendija-strukovnog-razreda-za-zdravstvenu-radiolosko-tehnolosku-djelatnost/

Obrazac prijave za stipendiju možete preuzeti ispod teksta.


Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...