3. Kongres KOKOZA i 5. Hrvatski kongres medicinskog prava

Hrvatska liječnička komora i Pravni fakultet u Splitu, uz suorganizaciju ostalih komora u zdravstvu, organiziraju 3. Kongres Koordinacije komora u zdravstvu (KoKoZ) te 5. Hrvatski kongres medicinskog prava koji će se održati od 3. do 5. prosinca 2021. u Rovinju, hotel Eden.

Rana kotizacija za prijave do 5.11.2021. iznosi 900 kn + PDV, a nakon toga datuma iznosi 1.200 kn + PDV.

Prijave se zaprimaju putem on-line obrasca koji je dostupan ovdje.