ZAKLJUČCI 3. KONGRESA KOKOZA (KOORDINACIJA KOMORA U ZDRAVSTVU) I 5. HRVATSKOG KONGRESA MEDICINSKOG PRAVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM – ROVINJ 1.-3.4.2022.

Na 3. kongresu KoKoZ-a i 5. hrvatskom kongresu medicinskog prava s međunarodnim sudjelovanjem koji su se od 1. do 3. travnja 2022. održali u Rovinju, organizacijski odbor kongresa i komore u zdravstvu, članice KoKoZ-a usvojili su zaključke koji će se dostaviti Ministarstvu zdravstva i Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora.

 1. Predstavnici zdravstvenih struka putem strukovnih organizacija/komora trebaju biti od početka aktivno uključeni u izradu strateških planova, zakonskih i podzakonskih propisa iz segmenta zdravstva – svaka struka u svom segmentu.
  U izradu zdravstvenih pravnih propisa svakako trebaju biti uključeni stručnjaci iz područja medicinskog prava. Samo interdisciplinarno djelovanje pravne struke i zdravstvenih profesionalaca put je za iznalaženje najboljih rješenja i preporuka na području zdravstva.
 2. Potrebno je jačati suradnju Ministarstva zdravstva sa komorama u zdravstvu i održavati redovite koordinacijske sastanke. Reforma u zdravstvu i prednosti koje se očekuju od pojedinih reformskih zahvata trebaju biti jasno predstavljeni neposrednim izvršiteljima poslova u zdravstvu.
 3. Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama potrebno je prilagoditi stvarnom stanju i potrebama.
  Radna skupina imenovana od strane Ministarstva zdravstva za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Uredbe u najkraćem mogućem roku treba završiti započeti rad na prilagodbama Uredbe.
 4. Izostanak sustavnog planiranja kadrova u zdravstvu i financiranja novih radnih mjesta, hiperprodukcija kadrova, izostanak adekvatnog vrednovanja stupnja obrazovanja, neprepoznavanje stručnih kompetencija od strane resornog ministarstva kao regulatora i nedostatna mreža javne zdravstvene službe zajednički su problemi svih profesija u zdravstvu.
 5. Potrebno je jačati sustav odgovornosti pojedinca za očuvanje i unaprjeđenje svog zdravlja – pridržavanje uputa o liječenju, izbjegavanje rizičnih čimbenika koji ugrožavanju zdravlje, odgovornost pacijenta za pravovremeno prijavljivanje promjena svog zdravstvenog stanja i dr.
  U tom smislu žurno bi trebalo pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava pacijenata ili pristupiti izradi potpuno novog zakona koji bi uređivao i obveze (dužnosti) i odgovornosti pacijenata.
 6. Potreban je dodatan rad na informatizaciji zdravstva (dostupnost e-kartona, digitalizacija privatnih recepata).
 7. Potrebna je provedba svih obveza iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti u zakonom propisanim rokovima za njihovu provedbu, što se sustavno zanemaruje. Potrebno je pronaći najbolje rješenje za iniciranje njihove provedbe.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...