U SUSRET 11. MEĐUNARODNOM DANU RADIOLOGIJE

Ove godine dana 08. 11. radiološki tehnolozi, radiolozi i stručnjaci iz drugih srodnih područja diljem svijeta slave 11. međunarodni dan radiologije (engl. International Day of Radiology, IDoR). IDoR je i prilika za podizanje svijesti o važnosti, zastupljenosti, ulozi i doprinosu radiologije u zdravstvenoj skrbi. Ovogodišnja tema je „Radiološki tehnolozi i radiolozi kao podrška pacijentima“.

Kada promatramo ulogu zdravstveno radiološke djelatnosti u duhu vremena, izazovi sadašnjice ogledaju se u vrlo velikom tehnološkom napretku, ali i u aktualnim zbivanjima i kretanjima u zemlji i svijetu. Ako se osvrnemo na 2022. godinu, može se steći dojam da je ne možemo promatrati izolirano od zadnjih kriznih godina. No, svaka kriza je prilika za rast i poticaj za promišljanje. Svi znamo iz osobnih kriza koliku utjehu pruža adekvatna podrška i briga druge osobe. Promislimo zajedno o tome kako radiološki tehnolozi i radiolozi pružaju podršku pacijentu.

Kao što već znamo, podrška pacijentu počinje prije radioloških pretraga ili radioterapijskog liječenja u trenutku kada se daje uputa o njihovoj opravdanosti i načinu izvođenja. Jasna uputa, prilagođena pacijentu, ima cilj uputiti pacijenta u tijek pretrage ili radioterapijskog postupka kako bi pacijent mogao uspješno surađivati i bio obaviješten o mogućim ishodima.

Pitanje za promišljanje glasi: Možemo li baš uvijek razumjeti probleme pacijenta, njegove strahove i nemogućnosti nastale zbog njegovog zdravstvenog stanja?

Njegovanje odnosa između radiološkog tehnologa i pacijenta od najveće je važnosti za uspješnost dijagnostičkih postupaka i napredak u liječenju pacijenta.

Nameću se pitanja: Kakvog odnosa? Paternalističkog, ugovornog ili partnerskog?

Pacijenti se često boje pretrage, zračenja, a i rezultata nalaza. Stoga je jedan od zadataka radiološkog tehnologa pružiti razumijevanje, podršku i strpljenje. Izgradnja povjerenja na relaciji pacijent – radiološki tehnolog i obratno uspješno se postiže individualnim pristupom i razumijevanjem potreba pojedinog pacijenta.

Pitanje je: Što učiniti kada pretragu ne možemo prilagoditi individualnim potrebama pacijenta?

Informirani pristanak temelji se na pravu pacijenta o informiranosti o svom zdravstvenom stanju i na pravu o prihvaćanju ili odbijanju predloženog medicinskog postupka i dr. Pristankom se osigurava autonomija pacijenta da sam odluči o postupcima glede svog zdravlja te se izbjegavaju nedozvoljeni postupci nad njim. U državi gdje je zakonski obavezan pristanak, liječenje bez pristanka se smatra nebrigom i može biti sankcionirano. Izostanak informiranog pristanka predstavlja povredu tjelesnog integriteta pacijenta. U Republici Hrvatskoj donesen je Zakon o zaštiti prava pacijenata i Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama te Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog/terapijskoj postupka. S obzirom na to da je postupak dobivanja suglasnosti zakonski propisan treba ga provoditi u svakodnevnoj praksi.

Evo pitanja za promišljanje: Koga zapravo čuva i obavezuje informirani pristanak – radiološkog tehnologa i radiologa te njihovog poslodavca ili pacijenta?

Tijekom same pretrage/terapije radiološki tehnolog brine o stanju pacijenta, osluškuje njegove potrebe i reakcije te je odgovoran za sve tehničke kriterije neophodne za uspješno provođenje pretrage. Takav način podrške omogućava povećanje suradljivosti pacijenta, njegovo zadovoljstvo i osjećaj ugode, što će na kraju utjecati i na odnos radiološkog tehnologa i pacijenta, a i na sam dojam prema struci, zdravstvenoj ustanovi i zdravstvenom sustavu.

Radiološki tehnolog ima razumijevanja za znatiželju i nestrpljivost pacijenta vezanu uz rezultate pretrage i izvještava ga kada može očekivati iste, daje mu povratne informacije o uspjehu izvođenja pretrage, i zahvaljuje na suradnji. Treba uzeti u obzir da kontakt pacijenta s liječnikom specijalistom radiologije često izostane te je upravo radiološki tehnolog komunikacijski most između dvije strane pazeći pri tome o korištenju razumljive terminologije za pacijenta i pristupa specijalistu osvrčući se na stanje pacijenta koje može utjecati na važnost interpretacije nalaza.

Pitanje: Kako komunicirati jasno i nedvosmisleno te gdje su granice u davanju informacija pacijentu i liječniku?

Kad malo zastanemo i promislimo, možemo postaviti pitanje što smo osvijestili? Postali smo svjesni da suvremeni radiološki tehnolozi imaju svoj identitet, definirana prava i dužnosti. Temeljne potrebe i dužnosti svakog radiološkog tehnologa su praćenje novih znanstvenih spoznaja i zahtjeva struke temeljene na dokazima te kontinuirano usavršavanje. Postizanje izvrsnosti je imperativ, a jedini i glavni cilj i motiv je dobrobit pacijenta i pružanje kvalitetne usluge. Razvoj svijesti pacijenata o osobnim pravima i autonomiji u donošenju odluka tijekom liječenja stavlja naglasak o potrebi za sve jasnijem definiranju profesionalnih prava i dužnosti. 

No, nemojmo zaboraviti da ne postoji samo profesionalna odgovornost, već i ona osobna. Preuzimanje odgovornosti za vlastite misli, ponašanja, zdravlje, načine nošenja s emocijama i definiranje vlastitih granica preduvjeti su za gradnju odnosa temeljenih na povjerenju, poštovanju i empatiji, a to je upravo ono što treba i naš pacijent. Stoga podržimo ovu 2022. godinu, izađimo iz krize zreliji i s radošću krenimo u godinu susreta!

Svim radiološkim tehnolozima, radiolozima i stručnjacima iz srodnih područja od srca čestitamo 08. 11. –  međunarodni dan radiologije!

Više zanimljivih i prigodnih materijala dostupno na LINK-u: https://www.internationaldayofradiology.com/help-us-spread-the-word/

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...