Poziv članovima SR ZRTD za prijavu za članstvo u Povjerenstvu za etiku i deontologiju

KLASA: 025-01/23-06/74

URBROJ: 351/08-23-1

Zagreb, 23. kolovoza 2023.

POZIV ČLANOVIMA STRUKOVNOG RAZREDA ZA ZDRAVSTVENU RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKU DJELATNOST

Temeljem članka 11. Pravilnika o radu stalnih povjerenstava HKZR, a zbog smanjenja broja članova Povjerenstva za etiku i deontologiju ispod broja propisanog predmetnim Pravilnikom, upućuje se članovima Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost poziv za prijavu za članstvo u:

1. POVJERENSTVU ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU SR ZRTD

Povjerenstvo za etiku i deontologiju obavlja sljedeće poslove, sukladno članku 34. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika:

 1. izrađuje prijedlog Kodeksa etike i deontologije,
 2. prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
 3. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća,
 4. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,
 5. svoj rad koordinira sa ostalim tijelima Komore,
 6. poduzima potrebne prethodne radnje za provođenja postupka pred Sudom Komore,
 7. surađuje s Nacionalnim bioetičkim povjerenstvom za medicinu, Etičkim povjerenstvima stručnih udruga, drugih Komora i zdravstvenih ustanova,
 8. obavlja i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

Kandidati za članove povjerenstva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen sveučilišni diplomski studij za magistra radiološke tehnologije ili stručni/sveučilišni dodiplomski studij za prvostupnika radiološke tehnologije
 • odobrenje za samostalan rad
 1. Stalno povjerenstvo SR ZRTD čine najmanje tri člana.
 2. Kandidacijski postupak traje od 23. kolovoza do 6. rujna 2023. godine
 3. Prijave sa životopisom i zamolbom za koje povjerenstvo se prijavljuju, kandidati mogu poslati na elektronsku adresu SR ZRTD: info@zrtd.hkzr.hr

                                                                  Dopredsjednik HKZR/ Voditelj SR ZRTD:

                                                                  Goran Kutlić, bacc.radiol.techn. v.r.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...