Obavijest članovima – Provedba postupka izbora za delegate Skupštine Komore za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine

KLASA: 025-01/23-06-90
UR.BROJ: 351/08-23-1
Zagreb, 15.11.2023. godine

                                                                               Članovima SR ZRTD

                                                                               – web obavijest

                                                                               – kružni e-mail

Predmet: Provedba postupka izbora za delegate Skupštine Komore za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine

  • obavijest članovima

Poštovani članovi SR ZRTD,

zgroženi nedavnim postupanjem članova SR ZRTD koji su rezultirali poništenjem glasanja o kandidatima Skupštine SR ZRTD u 1. izbornoj jedinici radi utvrđenih više od 500 nevažećih glasačkih listića, i ponavljanjem glasovanja u najbrojnijoj izbornoj jedinici, a koji se dodatni troškovi za SR ZRTD tek trebaju konačno utvrditi, obavještavamo Vas kako slijedi.

IZBORI ZA DELEGATE SKUPŠTINE HKZR U MANDATNOM RAZDOBLJU 2023.-2027.

Izborni proces za delegate Skupštine HKZR u mandatnom razdoblju 2023.-2027. započeo je 22. svibnja 2023. godine. Predsjedništvo Komore imenovalo je Središnje izborno povjerenstvo koje se sastoji od Izbornih povjerenstava Strukovnih razreda, na prijedlog Vijeća Strukovnih razreda, a temeljem javnog poziva. Središnje izborno povjerenstvo utvrđuje točan broj birača, usvaja popise birača, daje upute za pravilnu provedbu izbora, propisuje obrasce u postupku pripreme i provođenja izbora, utvrđuje liste kandidata te donosi odluku o vremenu glasovanja. Nakon isteka roka za dostavu popunjenih glasačkih listića od birača, Središnje izborno povjerenstvo utvrđuje rezultate glasovanja za svaki Strukovni razred.

PONIŠTAVANJE GLASANJA O KANDIDATIMA ZA SKUPŠTINU SR ZRTD U I. IZBORNOJ JEDINICI

Središnje izborno povjerenstvo HKZR je, dana 12. listopada 2023. g., prilikom prebrojavanja glasova, poništilo glasanje o kandidatima za Skupštinu Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost te odredilo da će se u I. Izbornoj jedinici SR ZRTD-a ponoviti izbori za sve kandidate za delegate Skupštine HKZR za mandatno razdoblje 2023. – 2027., radi utvrđenih nevažećih (krivotvorenih) glasačkih listića.

U 1. izbornoj jedinici SR ZRTD, od pristiglih 687 glasačkih listića, za 526 glasačkih listića Središnje izborno povjerenstvo je utvrdilo da su nevažeći (nisu istovjetni originalima poslanima biračima na adresu). Izjavu o nepravilnostima na pristiglim kuvertama sa krivotvorenim žigom HKZR te glasačkim listićima, potpisalo je i Središnjem izbornom povjerenstvu podnijelo šest zaposlenika HKZR koji su sudjelovali u pripremi izbora, a isto je daljnjom provjerom 526 glasačkih listića, utvrdilo i Središnje izborno povjerenstvo te poništilo glasanje.

Radi se o više od 1.000 komada primjeraka (kuverti i glasačkih listića) na kojima je krivotvoren žig Komore (tj. skeniran i printan na kuverte) odnosno službeni obrazac Komore – glasački listić, neovlašteno umnažan. Kuverte na kojima je krivotvoren žig, numerirane su od strane podnositelja. Prethodno, dana 5. listopada 2023. godine dva su delegata i kandidata za delegate Skupštine SR ZRTD za mandatno razdoblje 2023. – 2027, osobnom dostavom na adresu Trg Drage Iblera 9/III predali djelatniku, administratoru SR DSI zatvorenu kutiju, uz navod da „se u kutiji nalazi 530 zatvorenih, numeriranih kuverti s glasačkim listićima te cca 6 kuverti koje nisu numerirane“ o čemu je sastavljena bilješka administratora koji je preuzeo navedeno, a koju su podnositelji potpisali. Kutija je neotvorena predana Središnjem izbornom povjerenstvu Komore dana 12. listopada 2023. godine, obzirom da je isključivo Povjerenstvo nadležno odlučivati i donositi odluke vezano za izborni proces.

Nastavno na navedeno, poduzimaju se potrebne radnje oko pokretanja postupaka odgovornosti članova, pred tijelima Komore i pred državnim institucijama, koji su predali glasačke listiće i kuverte na kojima su krivotvoreni  žig Komore, odnosno službeni obrazac Komore – glasački listić, neovlašteno umnažan, a o istom je obaviješteno i Ministarstvo.

PONAVLJANJE GLASANJA O KANDIDATIMA ZA SKUPŠTINU SR ZRTD U I. IZBORNOJ JEDINICI

Dana 30. listopada 2023. godine dostavom redovitom poštom biračima I. izborne jedinice SR ZRTD na adresu stanovanja upućen je glasački listić. Glasački listići za ponovljene izbore u I. Izbornoj jedinici SR ZRTD sadrže zaštitnu sigurnosnu naljepnicu, a povratna kuverta za slanje popunjenog glasačkog listića, sadrži povratnu poštansku markicu i žig HKZR, kako članovi 1. izborne jedinice SR ZRTD ne bi snosili dodatni trošak slanja te je Središnje izborno povjerenstvo odlučilo da se glasački listić može dostaviti isključivo poštom.

Popunjeni glasački listići moraju biti dostavljeni Središnjem izbornom povjerenstvu HKZR do dana 22. studenoga 2023. godine. Glasački listići zaprimljeni u HKZR nakon tog datuma, neće se uzeti u obzir. Središnje izborno povjerenstvo će na sastanku koji će se održati dana 23. studenoga 2023. godine utvrditi rezultate glasovanja te rezultate izbora za delegate Skupštine Komore, a bez obzira na udio utvrđenih nevažećih listića u ukupnom broju zaprimljenih glasačkih listića.

S poštovanjem,

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
dopredsjednik
Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost
Voditelj
Goran Kutlić, univ.mag.rad.techn.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost
Zamjenik voditelja
predsjednik Vijeća SR ZRTD HKZR
Tomislav Stanković, bacc. radiol. techn.

Dostava:

  1. Članovima elektronička dostava
  2. Web SR ZRTD
  3. Arhiva

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...