Koje dokumente trebam dostaviti za upis u Registar HKZR i izdavanje odobrenja za samostalan rad kao ZAPOSLENA osoba?

Za upis i izdavanje odobrenja za samostalan rad, potrebno Vam je slijedeće:

Ispuniti i potpisati sljedeće obrasce:

Dostaviti Originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata

 • Domovnica
 • Vjenčani list (ukoliko ste vjenčani)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Diploma

Uplatiti 39,82 € upisnine na broj računa strukovnog razreda u koji se upisujete, te potvrdu o uplati dostaviti zajedno sa svim gore navedenim dokumentima.

Brojeve računa možete pronaći na Izjava o suglasnosti

Molim Vas da u poziv na broj, upišete svoj OIB

Ukoliko dokumentaciju donesete osobno, možete nam donijeti originalne dokumente pa ćemo Vam ovjeriti kopije besplatno.

Koje dokumente trebam dostaviti za upis u Registar HKZR i izdavanje odobrenja za samostalan rad kao NEZAPOSLENA osoba?

Za upis i izdavanje odobrenja za samostalan rad, potrebno Vam je slijedeće:

Ispuniti sljedeće obrasce:

Dostaviti Originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata

 • Domovnica
 • Vjenčani list (ukoliko ste vjenčani)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Potvrdu da ste prijavljeni na HZZZ
 • Diploma

Uplatiti 39,82 € upisnine na broj računa strukovnog razreda u koji se upisujete, te potvrdu o uplati dostaviti zajedno sa svim gore navedenim dokumentima.

Brojeve računa možete pronaći na Izjava o suglasnosti .

Molim Vas da u poziv na broj, upišete svoj OIB

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Ukoliko dokumentaciju donesete osobno, možete nam donijeti originalne dokumente pa ćemo Vam ovjeriti kopije besplatno.

Koje su moje obaveze nakon učlanjenja u HKZR?

Svaki član obavezan je skupljati bodove, plaćati članarinu (svi zaposleni članovi ), dostavljati  jednom godišnje Potvrdu s HZZ-a o nezaposlenosti i/ili Potvrdu HZMO-a o prijavama i odjavama s mirovinskog osiguranja (nezaposleni članovi) i dostavljati dokumente vezane uz promjene osobnih podataka ili zaposlenja.

Stekao/la sam viši stupanj obrazovanja i želim novu licencu za viši stupanj. Što trebam napraviti?

Za upis i izdavanje odobrenja za samostalan rad za viši stupanj obrazovanja potrebno je sljedeće:

Koliko bodova moram skupiti i kako se skupljaju bodovi?

Potrebni bodovi razlikuju se ovisno o razini obrazovanja:

 • magistri radiološke tehnologije –  120 bodova u razdoblju od šest godina,
 • prvostupnici radiološke tehnologije – 90 bodova u razdoblju od šest godina,

Bodovi se skupljaju pohađanjem nekog od načina stručnog usavršavanja navedenih u Pravilniku o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti HKZR. Planovi trajnog stručnog usavršavanja  sa kalendarom prijavljenih predavanja objavljeni su na stranicama Strukovnog razreda.  https://www.zrtd.org/clanovi/trajno-usavrsavanje/hkzr-kalendar-usavrsavanja/

U kojim slučajevima se podnosi Zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova i što on znači?

Razlozi za podnošenje navedenog Zahtjeva mogu biti  svi razlozi za mirovanje članstva (nezaposlenost, rodiljni i/ili roditeljski dopust, bolovanje duže od 42 dana, služenje vojne obveze, drugi opravdani razlozi) kao i postojanje nekog drugog opravdanog razloga zbog kojeg član HKZR nije bio u mogućnosti prikupljati bodove, a na temelju kojeg je moguće umanjiti broj bodova koje je član bio obavezan sakupiti u dvogodišnjem licencnom razdoblju u kojem su trajali prethodno navedeni razlozi.

Zahtjev možete preuzeti na sljedećem linku Zahtjev za donošenje odluke o umanjenju broja bodova HKZR.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Zaposlen/a sam, ali ne u struci. Moram li plaćati članarinu i skupljati bodove?

Da, ukoliko ste upisani u registar HKZR, potrebno je plaćati članarinu i skupljati bodove bez obzira što ne radite u struci. Nezaposlene osobe ili osobe čiji je status u mirovanju nisu obavezne plaćati članarinu.

Kako mogu zatražiti duplikat Odobrenja za samostalan rad ili članske iskaznice?

Ukoliko želite da Vam se izda duplikat odobrenja za samostalan radi ili članske iskaznice, molimo Vas da nam dostavite slijedeće: 

 • potvrdu da je prijavljen gubitak licencei/ili članske iskaznice u Narodnim novinama,
 • dokaz o uplati troškova izdavanja duplikata odobrenja za samostalan rad u iznosu od 6,64 € na račun SR ZRTD na IBAN HR3623400091510431395.
 • dokaz o uplati troškova izdavanja duplikata članske iskaznice u iznosu od 11,95 € na račun SR ZRTD na IBAN HR3623400091510431395

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Što sve od dokumentacije trebam dostaviti za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije?

Za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev za priznavanje kvalifikacije na obrascu
 2. dokaz o državljanstvu
 3. dokaz o prethodno završenom obrazovanju
 4. dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
 5. dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija
 6. dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) ili obrazovni program
 7. dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju ili vlastoručno potpisanu izjavu da isto ne posjedujete
 8. dokaz o stručnom iskustvu ili vlastoručno potpisanu izjavu da isto ne posjedujete
 9. potvrdu o kompetencijama

Dokumentacija iz točaka 2., 3., 5., 6. i 7. podnosi se u preslici i neovjerenom prijevodu, a dokumentacija iz točaka 4., 8. i 9. podnosi se u ovjerenoj preslici i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Obrazac zahtjeva za priznavanje kvalifikacije možete preuzeti putem linka http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2013/10/Obrazac-za-prijavu-4-7-2013-zadnje-pdf.pdf

Uz gore navedeno potrebno je dostaviti i potvrde o uplati sljedećeg;

Naknada za zaprimanje zahtjeva, obradu dokumentacije i izdavanje rješenja – 53,09 €

Naknada za priznavanje u općem sustavu priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija – 331,81 € (uključuje; Sastanak Komisije za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, Privremeno rješenje, Konačno rješenje).

Uplata se vrši na broj IBAN-a Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost na HR3623400091510431395

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Ukoliko dokumentaciju donesete osobno, možete nam donijeti originalne dokumente pa ćemo Vam ovjeriti kopije besplatno.

Što sve od dokumentacije trebam dostaviti ako želim aktivirati članstvo nakon što sam se zaposlio/zaposlila?

Za aktivaciju članstva potrebno je slijedeće:

Popuniti i popisati slijedeće obrasce:

Također, potrebno je dostaviti i Izvod iz elektronske radne knjižice koji možete dobiti u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje bez naknade ili putem aplikacije e-građani.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Što sve od dokumentacije trebam dostaviti ako želim aktivirati članstvo nakon bolovanja dužeg od 42 dana, porodiljinog i/ili rodiljinog dopusta?

Za aktivaciju članstva potrebno je slijedeće:

Popuniti i popisati slijedeće obrasce:

 • Zahtjev za aktiviranje članstva u HKZR ovjeren od strane ustanove zaposlenja za žigom i potpisom odgovorne osobe i potvrdu od kada ste točno bili na bolovanju, porodiljinom i/ili rodiljinom dopustu.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Što sve od dokumentacije trebam dostaviti ako želim staviti članstvo u mirovanje zbog bolovanja dužeg od 42 dana, porodiljnog i/ili rodiljnog dopusta?

Popuniti i potpisati obrazac:

 • Zahtjev za mirovanjem članstva  ukoliko ste na bolovanju ii porodiljinom dopustu navedeni obrazac mora biti ovjeren od strane poslodavca te obavezno mora sadržavati datum početka mirovanja članstva.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Što sve od dokumentacije trebam dostaviti ako želim staviti članstvo u mirovanje zbog nezaposlenosti?

Za mirovanje članstva potrebno Vam je slijedeće:

Ispuniti i potpisati sljedeće obrasce:

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Što sve od dokumentacije trebam dostaviti ukoliko sam promijenila/promijenio prezime?

Za promjenu i nadopunu podataka u Registru HKZR, trebali biste poslati popunjen i potpisan obrazac koji možete pronaći na sljedećem linku http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2011/10/Zahtjev-za-promjenu-i-nadopunu-podataka-u-registru-hkzr.pdf

Uz navedeni obrazac, potrebno je poslati kopiju vjenčanog lista.

Ukoliko ste promijenili i adresu stanovanja, molimo Vas da navedete i taj podatak i dostavite nam ili potvrdu o prebivalištu ili kopiju obje strane osobne iskaznice sa novom adresom.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Što sve od dokumentacije trebam dostaviti ukoliko sam promijenila/promijenio adresu stanovanja?

Za promjenu i nadopunu podataka u Registru HKZR, trebali biste poslati popunjen i potpisan obrazac koji možete pronaći na sljedećem linku http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2011/10/Zahtjev-za-promjenu-i-nadopunu-podataka-u-registru-hkzr.pdf

Uz navedeni obrazac, potrebno je dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili kopiju obje strane osobne iskaznice sa novom adresom.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Što sve od dokumentacije trebam dostaviti ukoliko sam promijenila/promijenio e-mail adresu?

Za promjenu e-mail adrese dovoljno je poslati e-mail na adresu info@zrtd.hkzr.hr sa zamolbom za promjenu e-mail adrese.

Što sve od dokumentacije trebam dostaviti ukoliko sam promijenila/promijenio poslodavca?

Za promjenu i nadopunu podataka u Registru HKZR, trebali biste poslati popunjen i potpisan obrazac koji možete pronaći na sljedećem linku http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2011/10/Zahtjev-za-promjenu-i-nadopunu-podataka-u-registru-hkzr.pdf.

Uz navedeni obrazac, potrebno je dostaviti i ispunjeni i ovjereni obrazac izjave o suglasnosti koji možete pronaći na sljedećem linku http://hkzr.hr/hr/wp-content/uploads/2012/02/Izjava-o-suglasnosti.pdf – isti je potrebno isprintati i ispuniti u 2 primjerka od kojih jedan dostavljate u računovodstvo ili obračun plaće u svojoj ustanovi zaposlenja a drugi koji mora biti ovjeren žigom i potpisom Vaše ustanove, dostavljate nama.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Kako se mogu ispisati iz Registra HKZR ako sam u mirovini?

Za ispis iz Registra potrebno je ispuniti i potpisati Zahtjev za ispis iz Registra.

U navedeni zahtjev, trebali bi nam dostaviti i rješenje o umirovljenju, Odobrenje za samostalan rad i člansku iskaznicu.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Kako se mogu ispisati iz Registra HKZR ako više ne želim biti član jer nemam namjeru raditi u struci?

Za ispis iz Registra potrebno je ispuniti i potpisati Zahtjev za ispis iz Registra

U navedeni zahtjev, trebali bi nam dostaviti: 

 • elektronski ispis radne knjižice
 • potvrdu da od trenutnog poslodavca da ne radite u struci
 • original primjerak potvrde sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da ste trenutno nezaposleni, Odobrenje za samostalan rad i člansku iskaznicu.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Koje potvrde mogu dobiti iz evidencija HKZR?

HKZR izdaje sljedeće potvrde za odlazak u inozemstvo:

Eu potvrda

Za izdavanje potvrde potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanjem EU potvrde i dostaviti dokumentaciju koja je navedena u zahtjevu. EU Potvrda se ne naplaćuje.

Potvrda o sukladnosti obrazovanja

Za izdavanje potvrde o sukladnosti obrazovanja potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanje potvrde o sukladnosti obrazovanja . Troškovi potvrde za redovno izdavanje (u roku od 30 dana) – 13,27 € neto po svakom izdanom primjerku, za žurno izdavanje (u roku od 8 dana) – 26,54 € neto po svakom izdanom primjerku. Uplata se vrši na broj žiro računa Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HR3623400091510431395

Potvrda o trenutnom profesionalnom statusu

Za izdavanje potvrde o trenutnom profesionalnom statusu potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanje potvrde o trenutnom profesionalnom statusu . Troškovi potvrde za redovno izdavanje (u roku od 30 dana) – 13,27 € neto po svakom izdanom primjerku, za žurno izdavanje (u roku od 8 dana) – 26,54 € neto po svakom izdanom primjerku. Uplata se vrši na broj žiro računa Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HR3623400091510431395.

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Koje dokumente trebam dostaviti za Obnavljanje odobrenja za samostalan rad?

Za obnavljanje odobrenja za samostalan rad potrebno je sljedeće:

Popuniti i potpisati –

Dostaviti kopiju starog odobrenja za samostalan rad ili članske iskaznice.

Uz navedeno, ukoliko ste mijenjali neke od osobnih podataka u Registru članova, ljubazno Vas molim da dostavite potpisan

Navedeno je potrebno poslati na HKZR P.P.191 10000 Zagreb ili donijeti osobno u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...