Izdavanje EU potvrde

Za izdavanje EU potvrde potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanjem EU potvrde i dostaviti dokumentaciju koja je navedena u zahtjevu.

Prilozi zahtjevu:

  • domovnica
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
  • osobna iskaznica
  • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma)
  • potvrda o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici)
  • elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • potvrda poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda
  • izjava potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe da su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima, nema blokiran račun radi potraživanja te nije otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije (za pravnu osobu)
  • drugi dokumenti (navesti koji)

Eu potvrda se ne naplaćuje.

Navedene dokumente je potrebno poslati na HKZR P. P. 191, 10000 Zagreb ili osobno donijeti u ured SR ZRTD ili ured HKZR.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...