ObrasciZahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad – licence
Prijava za ispit provjere osposobljenosti (stručnosti) – samo za članove koji nisu skupili dovoljan broj bodova
Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

NAPOMENA: Uz navedeno potrebno je dostaviti i
kopiju starog odobrenja za samostalni rad.

 


Zahtjev za vrednovanje trajnog usavršavanja – ispunjavaju ustanove koje organiziraju edukaciju koje nisu u planovima trajnog usavršavanja za tekuću godinu

Evidencija prisutnih na stručnom usavršavanju
– dostavlja se vezano na zahtjev za vrednovanje trajnog usavršavanja u organizaciji vanjskog organizatora

Pojedinačni zahtjev za vrednovanje trajnog usavršavanja – ispunjavaju članovi za pojedinačnu dodjelu bodova