HKZR kalendar usavršavanjaNapomena: Molimo obratite se odgovornoj osobi određene ustanove za detalje oko točnih termina i lokacija održavanja predavanja.