DODJELA NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika temeljem Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima odobrava novčanu pomoć članovima.

Pravo na dodjelu novčane pomoći ostvaruje osoba koja:
1. je upisana u registar SR ZRTD,
2. u trenutku podnošenja zamolbe za dodjelu pomoći posjeduje važeće Odobrenje za samostalan rad (licencu),
3. uredno izvršava obveze prema SR ZRTD,
4. protiv koje nije pokrenut disciplinski postupak.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u slučaju:
1. nastanka tjelesnog oštećenja u postotku većem od 80%, utvrđenog rješenjem nadležnog tijela, u visini od 300 bodova;
2. nastanka teško bolesnog stanja zbog kojeg je član SR ZRTD na bolovanju bez prekida šest i više mjeseci, u visini od 300 bodova;
3. smrti bračnog druga ili maloljetnog uzdržavanog djeteta, u visini od 300 bodova
4. rođenja djeteta, u visini 300 bodova
5. prirodne nepogode uslijed koje je član pretrpio oštećenja na nekretnini u kojoj boravi, u visini od 1000 bodova.

*Pojašnjenje: Vrijednost boda (u kunama) za svaku godinu utvrđuje Vijeće SR ZRTD-a.
Iznos novčane naknade = broj bodova propisan Pravilnikom * iznos boda u kunama u tekućoj godini utvrđen od strane Vijeća SR ZRTD-a sukladno financijskom planu.
Navedeni bodovi nisu povezani sa skupljanjem bodova u svrhu obnove licence!

 

Prije podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći pročitati: Pravilnik o dodjeli novčane pomoći
Za dodjelu pomoći potrebno je ispuniti obrazac – Zahtjev za dodjelu novčane pomoći i potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu.
Navedeno poslati na adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika –
Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost
p.p.191
Zagreb 10000

 

ODOBRENE I ISPLAĆENE NOVČANE POMOĆI

Odobrene i isplaćene novčane pomoći se sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15) te članku 12. Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima javno objavljuju na službenoj internet stranici Hrvatske komore zdravstvenih radnika - Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko - tehnološku djelatnost.

Odobrene i isplaćene novčane pomoći: 2021. godina