DODJELA NOVČANE POMOĆI ČLANOVIMA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika temeljem Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima odobrava novčanu pomoć članovima.

Pravo na dodjelu novčane pomoći ostvaruje osoba koja:
1. je upisana u registar SR ZRTD,
2. u trenutku podnošenja zamolbe za dodjelu pomoći posjeduje važeće Odobrenje za samostalan rad (licencu),
3. uredno izvršava obveze prema SR ZRTD,
4. protiv koje nije pokrenut disciplinski postupak.

Jednokratna novčana pomoć odobrava se u slučaju:
1. nastanka tjelesnog oštećenja u postotku većem od 80%, utvrđenog rješenjem nadležnog tijela, u visini od 300 bodova;
2. nastanka teško bolesnog stanja zbog kojeg je član SR ZRTD na bolovanju bez prekida šest i više mjeseci, u visini od 300 bodova;
3. smrti bračnog druga ili maloljetnog uzdržavanog djeteta, u visini od 300 bodova
4. rođenja djeteta, u visini 300 bodova
5. prirodne nepogode uslijed koje je član pretrpio oštećenja na nekretnini u kojoj boravi, u visini od 1000 bodova.

*Pojašnjenje: Vrijednost boda (u kunama) za svaku godinu utvrđuje Vijeće SR ZRTD-a.
Iznos novčane naknade = broj bodova propisan Pravilnikom * iznos boda u kunama u tekućoj godini utvrđen od strane Vijeća SR ZRTD-a sukladno financijskom planu.
Navedeni bodovi nisu povezani sa skupljanjem bodova u svrhu obnove licence!

Prije podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći pročitati: Pravilnik o dodjeli novčane pomoći
Za dodjelu pomoći potrebno je ispuniti obrazac – Zahtjev za dodjelu novčane pomoći i potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Zahtjevu.
Navedeno poslati na adresu:

Hrvatska komora zdravstvenih radnika –
Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost
p.p.191
Zagreb 10000

 

ODOBRENE I ISPLAĆENE NOVČANE POMOĆI

Odobrene i isplaćene novčane pomoći se sukladno članku 10. stavku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15) te članku 12. Pravilnika o dodjeli novčane pomoći članovima javno objavljuju na službenoj internet stranici Hrvatske komore zdravstvenih radnika - Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko - tehnološku djelatnost.

Odobrene i isplaćene novčane pomoći: 2021. godina

SVIBANJ:
Rozalija Hunjed – 1500 kn
Mile Hodak – 1500 kn
Goran Butigan- 1500 kn
Elma Subašić Grozdek – 1500 kn
Iva Vujica Zorić – 1500 kn
Danijela Staroveški – 1500 kn
Valentina Lukić – 1500 kn

LIPANJ:
Dinko Miljković - 1500 kn
Stjepan Perić - 1500 kn
Stanislav Staroveški - 1500 kn
Silvio Ivančić - 1500 kn
Igor Tubin - 5000 kn
Sanda Sarapa - 5000 kn
Matea Mance - 5000 kn
Anita Mehinović - 5000 kn
Marija Anušić - 5000 kn
Dario Marelja - 5000 kn

 

KOLOVOZ:
Solomun Nikola – 1500 kn
Sović Luka – 1500 kn
Marko Valentić – 1500 kn
Goran Puškadija – 1500 kn
Martin Kičinbači – 1500 kn
Ivan Mikac – 1500 kn
Nikola Labo – 1500 kn
Andrijanić Matija – 1500 kn
Čirić Aleksandar – 1500 kn
Goluban Lež Mateja – 1500 kn
Junaković Matea – 1500 kn
Strmečki Anamarija – 1500 kn
Nikola Mesić – 1500 kn

 

RUJAN:
Danko Vuić - 5000kn
Tomislav Kovačević - 5000kn
Bruno Tonković - 5000kn
Bruno Lončarević - 5000kn
Jadranko Oroz - 5000kn
Valerija Kolić - 5000kn
Valentina Mutavdžija-5000kn
Davor Galeković - 5000kn
Sanja Ivković - 1500kn
Mislav Mesarić - 1500kn
Sanja Trtica - 1500kn

 

STUDENI:
Ćazim Haliti - 5000 kn
Šime Badžoka - 1500 kn
Franka Bočkor - 1500 kn
Jurica Magdić - 1500 kn
Tomislav Poljanac - 1500 kn
Matija Bočkor - 1500 kn
Lana Vodopija - 1500 kn
Tomislava Križanac - 1500 kn
Edita Mraz - 1500 kn
Tatjana Posavec - 1500 kn
Šimun Križanac - 1500 kn
Nenad Vodopija - 1500 kn
Marijan Marić - 1500 kn
Ivana Piščević - 1500 kn
Ana-Marija Beljo - 1500 kn
Anika Belošević - 1500 kn
Jasmina Boos Šaško - 1500 kn
Filip Piščević - 1500 kn