IZVJEŠTAJ O HRVATSKOM KONGRESU MEDICINSKOG PRAVA

Predmet: Izvještaj o Hrvatskom kongresu medicinskog prava sa međunarodnim sudjelovanjem Vrijeme održavanja: 03. – 05. studeni 2017. Mjesto održavanja: Hotel Osijek, Osijek 1. Hrvatski kongres medicinskog prava sa međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Medicinsko pravo u sustavu zdravstvene djelatnosti“ otvorili su pozdravnim govorom J. Salapić (Državni tajnik Ministarstva pravosuđa), dr.sc. Trpimir Goluža, dr.med. (predsjednik HLK), prof.dr.sc. Željko Radić (dekan Pravnog fakulteta …

IZVJEŠTAJ O RADIONICI OKRT 5

Predmet: Izvještaj o Radionici OKRT 5 Vrijeme održavanja: 20. – 22. listopada 2017. godine Mjesto održavanja: Didin konak, Kopačevo (Baranja) Glavna tema pete trodnevne radionice OKRT (Osiguranje kvalitete u radiološkoj tehnologiji) bili su standardi i normativi u svim područjima radiološke tehnologije: radiologija, radioterapija i nuklearna medicina. Cilj radionice je bio kroz interaktivni rad i prateće konstruktivne rasprave iznijeti konkretne protokole …

Poziv za rad u stalnom POVJERENSTVU ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU SR ZRTD

Klasa: 003-08/17-06/49 Ur.Broj: 351/08-17-1 Datum: 14.03.2017. godine   N/P Članova Strukovnog razreda za  zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika   Temeljem članka 11. Pravilnika o radu Stalnih povjerenstava HKZR upućuje se slijedeći   P O Z I V   članovima Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, da se prijave za rad u stalnom POVJERENSTVU …

Ukratko iz Povjerenstva za etiku i deontologiju

Povjerenstvo za etiku i deontologiju je oformljeno kao i ostala povjerenstva od samog početka rada komore. Povjerenstvo broji četiri člana, a to su: 1. Julio Pirović – predsjednik 2. Igor Fučkan –zamjenik 3. Bojana Radulović – član 4. Slavica Zubak – član U 2011. godini  povjerenstvo se sastalo u uredu komore  2 puta. Većinu zadataka predviđenih u planu rada odradili …