4. područno vijeće

Image

Teritorijalno obuhvaća:

  1. Zadarska županija
  2. Šibensko-kninska županija
  3. Splitsko-dalmatinska županija
  4. Dubrovačko-neretvanska županija

Sjedište: Split

E-mail: 4pv@zrtd.hkzr.hr

Članovi:

Stipan Mandarić, predsjednik
Josip Liović, zamjenik predsjednika

Ivan Skejić, delegat
Kristijan Vrgoč, delegat