Članovi:

Marijana Jakopović, predsjednica

Dario Gluvačević

Milan Gržan

Domagoj Brkić


Funkcija i obaveze

Sukladno Statutu Hrvatske komore zdravstvenih radnika (čl.35) Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje obavezno je obavljati slijedeće poslove: daje stručna mišljenja kod pripreme propisa od utjecaja na djelatnosti članice Komore; utvrđuje potrebu i predlaže sadržaj i duljinu trajanja programa dodatnog usavršavanja pripadnika djelatnosti članica Komore, te organiziranje trajnog usavršavanja; daje prijedlog Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti; izrađuje nacrt standarda i normativa u edukaciji; razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća; predlaže grane specijalizacije, trajanje, sadržaj i program specijalizacije i užih specijalnosti; predlaže trajanje, sadržaj i program preddiplomskih i diplomskih studija djelatnosti, te trajanje program poslijediplomskih studija; daje mišljenje ministarstvu o uvjetima, sadržaju i načinu provođenja pripravničkog staža; organizira i nadzire trajno usavršavanje pripadnika djelatnosti članica Komore; surađuje s visokim učilištima i resornim ministarstvima u pogledu potrebnog broja studenata, sadržaja i obliku preddiplomske, diplomske i poslijediplomske nastave; organizira trajnu izobrazbu samostalno ili u suradnji sa stručnim udrugama i visokim učilištima ili odgovarajućim fizičkim i pravnim osobama; donosi odluku o priznavanju i kategorizaciji oblika trajne izobrazbe; promiče znanstveni rad iz područja djelatnosti članica Komore; imenuje i razrješuje članove i tajnika ispitne komisije Komore za provođenje ispita u slučajevima neispunjavanja uvjeta za produženje odobrenja za samostalan rad; koordinira svoj rad s ostalim tijelima Komore; obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje može imenovati stručnu odnosno ekspertnu grupu.


Djelokrug

Primarni akti Komore koji uokviruju djelovanje Povjerenstva su Statut Hrvatske komore zdravstvenih radnika; Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnike iz SR ZRTD-a te Postupnik o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti (stručnosti) radioloških tehnologa – PRILOG II. uz uvažavanje i poštivanje ostalih zakona u zdravstvu i pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje donosi stručna mišljenja o postupcima priznavanja, kategorizacije i vrednovanja stručnih usavršavanja; donosi Plan i program rada za slijedeću godinu; donosi mišljenja na obrazložene zamolbe o umanjenju broja bodova; sudjeluje u provođenju posebne provjere osposobljenosti (stručnosti).

Uz svoj stalni rad u Povjerenstvu, također sudjelujemo na stručnim skupovima, radionicama i kongresima te pisanjem stručnih članaka i ulaganjem u dodatnu osobnu edukaciju doprinosimo razvoju profesije radiološke tehnologije. Novostečena znanja iz područja strukovne djelatnosti; edukacije i trajnog usavršavanja aktivno primjenjujemo u svom radu, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete i podizanja nivoa trajnog usavršavanja kolega, radioloških tehnologa.

Obavijesti prema članstvu, a vezane za rad i stručno djelovanje Povjerenstva, redovno objavljujemo putem internetskih stranica SR ZRTD-a.

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje obavezuje se da će nastaviti obavljati svoju dužnost u skladu sa visokim etičkim i deontološkim standardima profesije.


Kontakt

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje stoji na raspolaganju svim članovima za pitanja ili probleme vezane uz prijavu, organizaciju i provođenje programa trajne stručne izobrazbe zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti koji su unutar njihove nadležnosti.

Email: edukacija@zrtd.hkzr.hr

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...