Članovi:

Martina Carić, predsjednica

Tomislav Jovanić

Kristina Kaurin

Kristina Salatović Flegarić


Funkcija i obaveze

Povjerenstvo za staleška pitanja obavlja sljedeće poslove sukladno članku 37. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika:

 1. organizira registar članova Komore
 2. daje i obnavlja odobrenja za samostalan rad
 3. predlaže Vijeću Komore oduzimanje odobrenja za samostalan rad
 4. predlaže standarde i normative u praksi
 5. predlaže najniže cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore izvan osnovne mreže zdravstvene djelatnosti
 6. utvrđuje cijene za pojedine poslove iz djelatnosti članica Komore iz opsega dobrovoljnoga zdravstvenog osiguranja,
 7. brine o kvaliteti, sadržaj i organizaciji djelatnosti članica Komore
 8. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova
 9. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća
 10. daje stručno mišljenje kod pripreme propisa na području djelatnosti članica Komore
 11. obavlja i druge poslove određene Statutom ili općim aktima Komore.

Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti Povjerenstvo može imenovati stručnu grupu.


Cilj

Kao primarni strateški cilj povjerenstva je moderan, brz, točan i efektivan rad s konkretnim rezultatima u području rada s članovima, rada u uredu Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost (u daljnjem tekstu „SR ZRTD“) te efektivnijeg odnosa s ostalim Tijelima SR ZRTD.

Zbog izuzetno kompleksne materije i lake pogreške u radu, rad u ovom povjerenstvu je zahtjevan. Članovi moraju odlično poznavati korištenje modernih tehnologija, knjigovodstvenih pravila, pravnih akata te biti izvrsnih komunikacijskih mogućnosti.

Povjerenstva za staleška pitanja prati te sudjeluje u izradi postupnika kao bi ujednačili te optimizirali rad povjerenstva. Povjerenstvo se bavi pregledom Registra SR ZRTD u cilju provjere uplaćenih specifikacija, statusa mirovanja kao i aktiviranja članstva, dokumentacije, davanje mišljenja glede zatečenog stanja pojedinog člana u Registru SR ZRTD radi eventualnog daljnjeg postupanja sukladno aktima Komore.

Svrha povjerenstva svakako je sudjelovati i poticati razvoj struke kroz profesionalne grupe kao i očuvanje integriteta strukovnog udruženja kao i njenih članova.

Akti komore koji uokviruju naš opseg djelovanja su svakako: Statut Hrvatske komore zdravstvenih radnika, pravilnik o registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika, pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad, pravilnik o radu stalnih povjerenstava Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Povjerenstvo za staleška pitanja se obvezuje da će obavljati svoje dužnosti sukladno aktima Komore, te po moralno – etičkim načelima struke.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...