Članovi:

____________________, predsjednica

____________________

____________________


Funkcija i obaveze

Poštovani kolegice i kolege, članovi Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika, predstavljamo Vam Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te njegov rad i doprinos profesiji radiološke tehnologije.


Djelokrug

Djelokrug i odgovornosti ovog Povjerenstva odnose se prvenstveno na stručni nadzor, ali i na kvalitetu i stručna pitanja u profesiji, te Povjerenstvo nastoji pomoći članovima Komore u rješavanju problema kod obavljanja djelatnosti. Tako je u ovoj i prošloj godini Povjerenstvo u suradnji sa drugim tijelima Strukovnog razreda ZRTD i pravnom službom učestvovalo u rješavanju slijedećih upita i problema u struci:

 • Pitanje organizacije rada i sistematizacije / unutarnjeg ustroja radnih mjesta u zdravstvenoj ustanovi
 • Pitanje radnog vremena i zakonske satnice za zdravstvene radnike ZRTD
 • Pitanje opisa poslova i kompetencija radioloških tehnologa u ultrazvučnoj dijagnostici
 • Pitanje poslova radiološkog tehnologa odnosno standarda zanimanja za zdravstvene radnike ZRTD
 • Pitanje redovitih sistematskih pregleda i dopusta za djelatnike koji rade u zoni ionizirajućeg zračenja
 • Pitanje kompetencija radioloških tehnologa na odjelu nuklearne medicine i aplikacije radiofarmaka
 • Pitanje intravenskog davanja lijekova u kardiološkom laboratoriju koje ordinira kardiolog i instrumentiranja i asistencije intervencijskom kardiologu
 • Pitanje odgovornosti radiološkog tehnologa kod uvođenja iv. kanile i aplikacije kontrastnog sredstva
 • Rješavanje pitanja obavljanja punog i djelomičnog pripravničkog staža zbog priznavanja stručne kvalifikacije za obavljanje ZRTD
 • Pitanje kvalitetnog i sigurnog provođenja dijagnostičkih postupaka u odjelima intenzivne njege/intenzivnog liječenja
 • Pitanje pregleda za radnike vezano uz kontaminaciju ionizirajućim zračenjem
 • Pitanja rada i uvjeta rada radioloških tehnologa za trajanja epidemije virusom Covid 19
 • Pitanje normativa rada za radnike zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti

POPIS PROVODITELJA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA ZDRAVSTVENE RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKE DJELATNOSTI U 2020.g.

 1. BEZAK SARA
 2. ĐUROVIĆ VESELIN
 3. HRANIĆ MATIJA
 4. KARADŽA VELIMIR
 5. KARIĆ MAJA
 6. KOVALISKO BRANKO
 7. KUTLIĆ GORAN
 8. LIOVIĆ JOSIP
 9. LUBINA ŽELJKA
 10. MANDARIĆ STIPAN
 11. RELIĆ MLADEN
 12. VINCELJ SZABO ĐURĐA
 13. VODOPIJA NENAD
 14. VRGOČ KRISTIJAN

Aktivnost povjerenstva u 2019. u prvoj polovici 2020. Godine

U 2019. i 2020. godini, Povjerenstvo za SNSPiK Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost pokrenulo je, koordiniralo i provelo redoviti stručni nadzor u pet zdravstvenih ustanova: jednoj općoj bolnici, dvije poliklinike, jednoj kliničkoj bolnici i jednom domu zdravlja. Članovi povjerenstva, uz pomoć pravnice SR ZRTD HKZR-a gđe Željke Bogović Žabkar, uspješno su proveli upravne postupke nadzora, te ostvarili kontakte i suradnju sa ustanovama. Večina ustanova pisano se očitovala do sada na mjere predložene stručnim nadzorom, o čemu je obaviješteno Ministarstvo zdravstva.

Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19, provođenje stručnih nadzora u 2020.g. bilo je otežano i u najvećoj mjeri otkazano. 

Svakako je ne manje bitno spomenuti pozitivne učinke nastale iz suradnje sa kolegicama i kolegama iz zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti (u daljnjem tekstu ZRTD) i naravno sa upravama ustanova.

Uspješna suradnja po pitanju reguliranja kontrole kvalitete ZRTD ostvarena je sa Sektorom za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, sa kojim je postignut sporazum o suradnji.

Nastavljena je koordinacija Profesionalne grupe za izradu normativa i standardizaciju rada radioloških tehnologa. Standardi (postupnici) su u izrađeni i prezentirani na Radionicama OKRT 5 u Kopačevu, listopad 2017.g. i OKRT 6 u Karancu, lipanj 2018.g. U 2019.g. je u koordinaciji za Povjerenstvom za staleška pitanja napravljeno 4 radionice na temu: „Izrada standarda i normativa kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka u vezi sa karcinomom dojke te ranim otkrivanjem i dijagnosticiranjem bolesti“ u svim područnim vijećima.
 
Povjerenstvo je dalo svoje prijedloge za izradu Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Također, članovi Povjerenstva dali su i svoj doprinos u opisu zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti i popunjavanju Baze reguliranih profesija.

U svom redovitom radu, Povjerenstvo za SNSPiK je u 2019. i 2020. godini obavilo sljedeće poslove:

 • Pokrenuta inicijativa za sastanak sa predstavnicima ZVU, održavan sastanak 04.07.2019., nastavak suradnje sa ostalim povjerenstvima po tom pitanju i dalje djelovanje prema ZVU vezano uz poboljšanje studijskog programa
 • Iniciran sastanak vezano uz suradnju između MUP RH, Ravnateljstva civile zaštite (SRNS) i HKZR 08.07.2019., postignut dogovor o suradnji.
 • Na poziv MUP SRNS formirana ekspertna grupa za suradnju sa SRNS u cilju zajedničkog djelovanja prilikom izrade pravilnika i zakona
 • Sudjelovali u EFRS „Annual General meeting“ u  Rigi, Latvija, kontakti i moguća suradnja (edukacija, istraživanja, projekti, …)
 • Početkom 2020. godine Povjerenstvo je donijelo Plan stručnih nadzora, kojeg je Vijeće strukovnog razreda potvrdilo na 1. Redovnoj sjednici Vijeća SR ZRTD 22.01.2020., za ukupno 9 ustanova.
 • Proveden je natječaj za provoditelje stručnog nadzora, a Vijeće strukovnog razreda potvrdilo je Listu provoditelja stručnog nadzora za 2021. godinu:
 • Povjerenstvo kontinuirano rješava pitanja problema sa ustanovama koje nisu odgovorile na mjere izrečene u Mišljenju o obavljenom stručnom nadzoru.
 • Povjerenstvo je obavilo i koordiniralo slijedeće stručne nadzore:
 1. Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Općoj županijskoj bolnici Našice 22.05.2019. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Odjelu za radiologiju.
 2. Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Specijalnoj bolnici Medico 17.10.2019. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Radiološkoj dijagnostici.
 3. Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Poliklinici Affidea u Splitu 15.11.2019. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na radiološkoj dijagnostici Odjela medicinskih djelatnosti. 
 4. Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Kliničkoj bolnici Dubrava 28. i 29.11.2019. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju.
 5. Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Domu zdravlja Županja 29.06.2020. godine. Nadzor se odvijao od 09h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na radiološkoj dijagnostici
 6. Članovi Komisije za stručni nadzor SR ZRTD obavili su stručni nadzor u Domu zdravlja Korčula 15.04.2021. godine. Nadzor se odvijao od 11h do 16h u prostorijama gdje se obavlja radiološko-tehnološka djelatnost na radiološkoj dijagnostici.

Ukupno je stručnim nadzorima u 2019., 2020. i 2021. godini do sada identificirano 32 propusta u području obavljanja zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti koje Povjerenstvo za SNSPiK i pravna služba HKZR rješava u suradnji s odjelima i upravama bolnica u kojima je proveden stručni nadzor.

Aktivnosti povjerenstva 2021. i 2022 godinu

U 2021 i 2022. godini, Povjerenstvo za SNSPiK Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost pokrenulo je, koordiniralo i provelo redoviti stručni nadzor u  šesnajst zdravstvenih ustanova: dvije opće  bolnice,  jednoj poliklinici  , jednom trgovačkom društvu , trinajst j domova zdravlja I jednij specijalnij bilnici . Članovi povjerenstva, uz pomoć pravnice SR ZRTD HKZR-a gđe Željke Bogović Žabkar, uspješno su proveli upravne postupke nadzora, te ostvarili kontakte i suradnju sa ustanovama. Večina ustanova pisano se očitovala do sada na mjere predložene stručnim nadzorom, o čemu je obaviješteno Ministarstvo zdravstva.

Svakako je ne manje bitno spomenuti pozitivne učinke nastale iz suradnje sa kolegicama i kolegama iz zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti (u daljnjem tekstu ZRTD) i naravno sa upravama ustanova.

Uspješna suradnja po pitanju reguliranja kontrole kvalitete ZRTD ostvarena je sa Sektorom za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH, sa kojim je postignut sporazum o suradnji.

Nastavljena je koordinacija Profesionalne grupe za izradu normativa i standardizaciju rada radioloških tehnologa. Standardi (postupnici) su u izrađeni i prezentirani na Radionicama OKRT 5 u Kopačevu, listopad 2017.g. i OKRT 6 u Karancu, lipanj 2018.g. U 2019.g. je u koordinaciji za Povjerenstvom za staleška pitanja napravljeno 4 radionice na temu: „Izrada standarda i normativa kod dijagnostičkih i terapijskih postupaka u vezi sa karcinomom dojke te ranim otkrivanjem i dijagnosticiranjem bolesti“ u svim područnim vijećima.
 
Povjerenstvo je dalo svoje prijedloge za izradu Pravilnika o minimalnim uvjetima prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Također, članovi Povjerenstva dali su i svoj doprinos u opisu zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti i popunjavanju Baze reguliranih profesija.

U svom redovitom radu, Povjerenstvo za SNSPiK je u 2021. i 2022. godini obavilo sljedeće poslove:

●    Nastavak suradnje sa ostalim povjerenstvima po tom pitanju i dalje djelovanje prema ZVU vezano uz poboljšanje studijskog programa
●  Suradnja  između MUP RH, Ravnateljstva civile zaštite (SRNS) i HKZR
●    Na poziv MUP SRNS formirana ekspertna grupa za suradnju sa SRNS u cilju zajedničkog djelovanja prilikom izrade pravilnika i zakona
●    Sudjelovali u EFRS „Annual General meeting“ , kontakti i moguća suradnja (edukacija, istraživanja, projekti, …)
●    Krajem  2022. godine Povjerenstvo je donijelo Plan stručnih nadzora, za 2023 godinu.

●    Proveden je natječaj za provoditelje stručnog nadzora, Listu provoditelja stručnog nadzora za 2023. godinu:

●  Odgovorili smo  na upite naših članova  koji su bili upučeno na Povjerenstvo za SNSPiK

Plan aktivnosti povjerenstva za drugu polovicu 2020. Godine

U Planu za 2021. godinu su daljnji redovni stručni nadzori, za ukupno deset ustanova, a planom se pokušava ravnomjerno rasporediti nadzore po svim područnim vijećima, odnosno svim krajevima Republike Hrvatske.

Po konačnoj izradi standardnih procedura i normativa ZRTD, isti se planiraju objaviti i dati na raspolaganje svim članovima Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti (SR ZRTD), kako bi se na taj način pomoglo u izradi protokola i postupnika individualno u svim ustanovama i radilištima gdje se obavlja zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost.

POPIS PROVODITELJA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA ZDRAVSTVENE RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKE DJELATNOSTI U 2023.g.

 1. David Balanže (Osijek)
 2. Vedrana Hertl (Osijek)
 3. Barbara Juratović (Koprivnica)
 4. Branko Kovalisko (Vukovar)
 5. Josip Liović (Split)
 6. Željka Lubina (Zagreb)
 7. Goran Perić (Osijek)
 8. Jozo Prcela (Dubrovnik)
 9. Kristijan Vrgoč (Split)

Godišnji plan provođenja redovnog stručnog nadzora u 2023. godini

 1. KLINIČKA BOLNICA SVETI DUH
 2. PSIHIJATRIJSKA BOLICA RAB
 3. DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD
 4. OPĆA BOLNICA VARAŽDIN, SLUŽBA ZA PLUĆNE BOLESTI I TBC KLENOVNIK
 5. DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK
 6. DOM ZDRAVLJA SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE, ISPOSTAVA IMOTSKI
 7. KLINIČKA BOLNICA MERKUR
 8. OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
 9. PET/CT CENTAR POLIKLINIKA MEDIKOL, PODRUŽNICA SPLIT
 10. POLIKLINIKA SLAVONIJA, OSIJEK
 11. DOM ZDRAVLJA KUTINA
 12. DOM ZDRAVLJA SLUNJ
 13. DOM ZDRAVLJA OGULIN
 14. OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA


Kontakt

Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD stoji na raspolaganju svim članovima za sva pitanja ili probleme u obavljanju zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti. Email: strucni.nadzor@zrtd.hkzr.hr

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...