Provoditelji stručnih nadzora

Na temelju članka 170. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« 150/08 i 71/10), članka 76. Zakona o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« 87/09) te članaka 9. i 21. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Vijeće Komore je na svojoj 10. sjednici održanoj 13. srpnja 2010. godine donijelo PRAVILNIK O STRUČNOM NADZORU.


Stručni nadzor

nad radom zdravstvenih radnika iz prethodnog stavka ovog članka provodi se u ustanovama u kojima se obavlja zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost.

Provoditelji stručnog nadzora mogu biti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • završen najmanje trogodišnji studij zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnost
 • odobrenje za samostalni rad (licenca)
 • minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnosti.

Djelokrug

obuhvaća:

 • provjeravanje podataka iz upitnika,
 • provjeravanje stručnog rada osoba nad kojima se provodi stručni nadzor, na osnovi pregledane dokumentacije te obavljenog razgovora s osobama
 • provjeravanje poštivanja odredbi Kodeksa etike i deontologije djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti
 • provjeravanje valjanosti licence i osposobljenosti za dijagnostičke i terapijske postupke koje zdravstveni djelatnici nad kojim se obavlja stručni nadzor provode u obavljanju svoje djelatnosti
 • sastavljanje zapisnika o izvršenom stručnom nadzoru
 • davanje odgovarajućeg mišljenja na temelju zatečenog stanja
 • poduzimanja odgovarajućih mjera na temelju obavljenog stručnog nadzora.

Ustanove u kojima se obavlja zdravstvena dužna je Komisiji osigurati uvjete za stručni nadzor i pregled prostorija, objekata, opreme te pregled općih akata i dokumentacije.

Ustanove u kojima se obavlja zdravstvena radiološko-tehnološka djelatnost dužne su upoznati Komisiju s podacima koji se, sukladno njihovim aktima, smatraju tajnom, uključivo i podatke o predstavkama građana te sudskim postupcima vezanim uz pružanje usluga zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti.

Lista provoditelja stručnog nadzora ZRTD za 2019. godinu:

 • MATIJA HRANIĆ - OSIJEK
 • LEON ALIČIĆ - SPLIT
 • SARA BEZAK - RIJEKA
 • VESELIN ĐUROVIĆ - SPLIT
 • VELIMIR KARADŽA - ZAGREB
 • MAJA KARIĆ - RIJEKA
 • GORAN KLEMŠE - BJELOVAR
 • BRANKO KOVALISKO - OSIJEK / VUKOVAR
 • MARINA KRMEK - ZAGREB
 • JOSIP LIOVIĆ - SPLIT
 • ŽELJKA LUBINA - ZAGREB
 • STIPAN MANDARIĆ - SPLIT
 • GORAN PERIĆ - OSIJEK
 • ALEN SABLJAK - NAŠICE
 • ĐURĐA VINCELJ SZABO - ZAGREB
 • NENAD VODOPIJA - ZAGREB
 • KRISTIJAN VRGOČ - SPLIT
 • IVA VUJICA ZORIĆ - ZAGREB