Vijeće SR ZRTD

Na Konstituirajućoj sjednici Vijeća SR ZRTD HKZR-a, održanoj dana 12. travnja 2018. godine, donesena je odluka o konstituiranju novog Vijeća SR ZRTD HKZR-a, za mandatno razdoblje od 2018. – 2022. godine.


Članovi:

Goran Kutlić, Voditelj SR ZRTD
Tomislav Stanković *, zamjenik Voditelja SR ZRTD
Vedran Manestar *, Predsjednik Povjerenstva za edukaciju i trajno usavršavanje
Vedrana Hertl, Predsjednica Povjerenstva za etiku i deontologiju
Nenad Vodopija, Predsjednik Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu
Maja Kutija, Predsjednica Povjerenstva za staleška pitanja
Vladimir Bahun

* Za Predsjednika Vijeća SR ZRTD HKZR-a izabran i imenovan je g. Tomislav Stanković, a za zamjenika Predsjednika Vijeća SR ZRTD HKZR-a izabran i imenovan je g. Vedran Manestar

djelokrug

Vijeće SR obavlja poslove utvrđene člankom 30. Statuta Komore, i to:

 • potvrđuje članove stalnih Povjerenstava Strukovnih razreda,
 • predlaže financijski plan Strukovnog razreda,
 • predlaže cijene usluga Komore za svoju djelatnost Predsjedništvu Komore,
 • predlaže Predsjedništvu Komore brisanje članova iz Registra članova Komore,
 • odlučuje o oduzimanju odobrenja za samostalan rad na prijedlog Povjerenstva za staleška pitanja Strukovnog razreda,
 • donosi odluke u drugom stupnju o žalbama na odluke Povjerenstava Strukovnog razreda,
 • ocjenjuje i daje mišljenje o izvješćima Povjerenstava i Područnih vijeća,
 • predlaže Vijeću Komore donošenje općih akata Komore, osim onih koje donosi Skupština Komore,
 • utvrđuje prijedloge provedbenih propisa u djelatnosti koje zastupa u sukladnosti sa zakonima,
 • raspravlja i odlučuje o pitanjima iz područja stručnog rada pojedine djelatnosti,
 • potvrđuje stručne temelje za program rada i razvoja pojedine djelatnosti,
 • potvrđuje mjere za unapređenje kvalitete rada pojedine djelatnosti,
 • daje Predsjedništvu Komore mišljenja i prijedloga u svezi organizacije rada i uvjeta za razvoj pojedine djelatnosti,
 • potvrđuje načine i oblike trajnog stručnog usavršavanja pojedine djelatnosti te stručno usavršavanje iz pojedinog užeg područja pojedine djelatnosti,
 • predlaže oblike stručnog nadzora nad radom pojedine djelatnosti, na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu,
 • daje i prima prijedloge koji su od općeg značenja za uspješno obavljanje rada Strukovnih razreda.

Rad Vijeća SR ZRTD HKZR-a pobliže se određuje Poslovnikom o radu Vijeća Strukovnog razreda.