Voditelj SR ZRTD

Goran Kutlićuniv. mag. rad. techn.

rođen 1975. godine u Osijeku.

Diplomirao 2007. na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb.

Zaposlen je na Zavodu za radiologiju Kliničke bolnice “Sveti Duh”.

voditelj@zrtd.hkzr.hr

Profesionalni ciljevi u radu u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika i kao voditelja Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost su približavanje rada Komore i SR ZRTD-a članovima i članicama, kvalitetno i transparentno upravljanje financijama SR ZRTD-a, priznavanje sveučilišnih titula radioloških tehnologa od strane Ministarstva zdravstva te financijsko vrednovanje istih kroz koeficijente, učlanjivanje SR ZRTD-a u međunarodna strukovna udruženja te pozicioniranje SR ZRTD kao snažnog strukovnog udruženja s javnim ovlastima, braniti digniteti, promicati interese te otvarati nove puteve razvoja i djelovanja naše profesije.


Zamjenik voditelja

Tomislav Stankovićbacc.radiol.techn.

rođen 1982. godine u Slavonskom Brodu.

Diplomirao 2005. na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb.

Od kolovoza 2007. do listopada 2019. zaposlen je na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb kao glavni inženjer Odjela za hitnu radiologiju.

zamjenik.voditelja@zrtd.hkzr.hr

2014. godine je izabran za suradnika u nastavi, asistenta, na Katedri za radiološku dijagnostiku i intervenciju Zdravstvenog veleučilišta Zagreb. Iste godine je predložen i izabran za pridruženog člana Vijeća Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

2017. godine je izabran za Voditelja Odjela strukovnog razreda radiološke tehnologije. Također izabran je za voditelja Alumni kluba Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu kojeg je aktivno vodio do 2022. godine. Aktivno sudjeluje na stručnim skupovima kao predavač i moderator. Posebno područje interesa na stručnom planu je višeslojna kompjutorizirana tomografija i primjena jodnih kontrastnih sredstava.

U listopadu 2019. napušta Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Zagreb te prelazi u Specijalnu bolnicu Radiochirurgia Zagreb.

Istaknuti osobni profesionalni ciljevi su promicanje i unapređivanje profesije aktivnim djelovanjem u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...