Skupština HKZR

Delegati predstavljaju biračko tijelo komore. Izabrani su neposrednim izborima unutar strukovnog razreda. Mandat delegata traje četiri godine i mogu se birati najviše dva mandata uzastopno. U slučaju da se ne provedu izbori za delegate, dosadašnji delegati nastavljaju obavljati svoju funkciju do izbora novih delegata, a najduže šest mjeseci po isteku mandata. Delegate glavne skupštine čine delagati iz četri Područna vijeća: Područno vijeće    Broj delegata

I 8
II 3
III 2
IV 3


  Skupštinu strukovnog razreda čine minimalno šesnaest delegata koji su delegati Glavne skupštine, a veći broj od toga određuje strukovni razred. Način izbora i opoziva delegata određuje se Pravilnikom o izboru tijela komore.  

Delegati Skupštine HKZR po izbornim jedinicama:


 

I. Izborna jedinica
NENAD JAVORIĆ
MIROSLAV RIČKO
MAJA GREGURIĆ
BARBARA JURATOVIĆ
IGOR MULKOVIĆ
MAJA KUTUZOVIĆ
DOMAGOJ BRKIĆ
NEVENKA MEMIĆ-PAVLOVIĆ


 

II. Izborna jedinica
DAVID BALANŽE
MARTINA MIRT
GORAN PERIĆ


 

III. Izborna jedinica
SARA BEZAK
MAJA KARIĆ


 

IV. Izborna jedinica
JOSIP LIOVIĆ
IVAN SKEJIĆ
KRISTIJAN VRGOĆ


  Obaveze i dužnosti delegata: 


           • Donose Statut Komore uz suglasnost Ministra nadležnog za zdravstvo
           • Donose Poslovnik o radu Skupštine
           • Donose odluku o usvajanju godišnjeg poslovnog i financijskog plana rada Komore
           • Donose odluku o usvajanju godišnjih financijskih izvješća
           • Potvrđuju izbor, opoziv i razrješuju predsjednika Komore i tri dopredsjednika
           • Potvrđuju izbor, opoziv i razrješavaju Vijeća Komore predstavnike Strukovnih razreda
           • Imenuju i razrješavaju predsjednika i članove suda Komore
           • Imenuju i razrješavaju članove Nadzornog odbora Komore
           • Odlučuju o prihvaćanju ili neprihvaćanju izvješća o radu svih tijela Komore
           • Donose odluke o visini članarine i upisnine a na prijedlog Strukovnih razreda
           • Obavljaju i druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Komore