Sud Komore odlučuje o povredama dužnosti i ugleda zvanja članova Komore u prvom i drugom stupnju.


Članovi:

Krunoslav Fabijanićbacc.radiol.techn.

Hrvoje Kuhnerbacc.radiol.techn.


Sudovi Komore u prvom i drugom stupnju sastoje se od 4 člana: Predsjednika i tri člana (po jedan predstavnik iz svakog Strukovnog razreda).

U radu Sudova Komore kao pravni savjetnik može sudjelovati i pravnik Komore bez prava glasa.

Predsjednik Suda Komore u prvom i drugom stupnju tijekom četverogodišnjeg mandata se mijenja svake godine iz pojedinog Strukovnog razreda slijedećim redoslijedom:

  1. Strukovni razred za djelatnost sanitarnog inženjerstva,
  2. Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost,
  3. Strukovni razred za djelatnost radne terapije,
  4. Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost,

Članovi Suda Komore ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

Sud Komore donosi odluke samo u punom sastavu i natpolovičnom većinom ukupnog broja članova. Ukoliko je tijekom glasovanja broj glasova izjednačen, glas predsjednika Suda Komore je odlučujući.

O žalbama na odluke Suda Komore u prvom stupnju odlučuje Sud Komore u drugom stupnju.

Pravilnikom o pravima i odgovornostima članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika propisuju se prava i odgovornosti članova Komore, način rada i nadležnost Sudova u prvom i drugom stupnju, tijek postupka te se određuju kazne i mjere za povrede zakona i općih akata Komore.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...