ONLINE EDUKACIJE

1. Edukacije koje se boduju u sklopu trajnog usavršavanja SR ZRTD:

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti rendgenskih uređaja koji se koriste u medicini (dijagnostički i intervencijski), bez obzira rukuju li tim uređajima ili ne.

Bodovanje: 10 bodova

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti dentalnih rendgenskih uređaja.

Bodovanje: 10 bodova

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti otvorenih radioaktivnih izvora koji se koriste u nuklearnoj medicini, bez obzira rukuju li tim izvorima ili ne.

Bodovanje: 10 bodova

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje u terapiji u medicini (akceleratori), bez obzira rukuju li tim radioaktivnim izvorima, odnosno uređajima ili ne.

Bodovanje: 10 bodova

Napomena: Edukacije u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, bodovati će se samo jedan završeni tečaj u licencnom razdoblju (6 godina).

Uputa za ostvarivanje bodova: Uz dobiveni certifikat nakon uspješno odrađene online edukacije potrebno je popuniti, potpisati te poslati i obrazac- Pojedinačni zahtjev za vrednovanje trajnog usavršavanja. Navedno poslati poštom ili na e-mail: info@zrtd.hkzr.hr. Ukoliko šaljete e-mailom, obrazac i certifikat je potrebno skenirati.

2. Webinari koji se boduju u sklopu trajnog usavršavanja SR ZRTD:

Tečaj pruža edukaciju iz implemetiranja IAEA-ine publikacije Introduction of Image Guided Radiotherapy into Clinical Practice” u praksi, kao i pregled fizike i tehnoloških inovacija u slikovno navođenoj radioterapiji.

Bodovanje : 5 modula, 17 lekcija, 10 bodova

Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging

Tečaj pruža edukaciju o provođenju i korištenju dijagnostički referentnih razina i njihovoj ulozi u optimizaciji zaštite pacijenata od zračenja.

Bodovanje : 13 modula, 10 bodova

Tečaj je kolekcija individualnih kratkih predavanja na temu radiografije. Cilj tečaja je edukacija o zaštiti od zračenja, tehnikama za primjenu principa optimizacije i promicanje važnosti komunikacije s pacijentima.

Bodovanje: 2 modula, 2 boda svaki

Tečaj pruža edukaciju o sigurnosti, tehnikama smanjenja i izbjegavanja inicidenata u radioterapiji i promiče važnost sustava učenja na pogreškama.

Bodovanje: 12 modula, 10 bodova

Cilj tečaja je pružiti informacije o sigurnom i efektivnom upravljanju CT uređajem kroz aktivnu primjenu tehničkih značajki uređaja i prilagodbom postojećih CT protokola u svrhu optimizacije doze zračenja.

Bodovanje: 11 modula, 10 bodova

Radiation Protection in Fluoroscopy Guided Interventional Procedures

Navedeni tečaj sastoji se od 6 webinara koji pokrivaju specifične teme iz područja zaštite od zračenja pacijenta i izloženog medicinskog osoblja tijekom radioloških intervencijskih postupaka.

Bodovanje: 6 modula, 5 bodova

Kategorizacija izloženih radnika – hrvatska realnost

Cilj webinara je upoznati radiološke tehnologe sa relevantnim temeljima i  kriterijima za provođenje kategorizacije izloženih radnika. Predavanje možete pregledati preko glasovne video prezentacije.


Bodovanje : 3 boda

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).

Upravljanje u radiološkoj tehnologiji

Predavanje prikazuje i objašnjava ciljeve upravljanja u radiološkoj tehnologiji, uključene strane te alate i metode kojima se proces upravljanja provodi. Predavanje možete pregledati preko glasovne video prezentacije.

 

Bodovanje : 3 boda.

 

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).

Cilj webinara je prikazati uzroke nastanka, dijagnostiku i liječenje sindroma gornje šuplje vene i maligne kompresije leđne moždine koji spadaju u hitna stanja u onkologiji, a s kojima se kao radiološki tehnolozi susrećemo. Također u webinaru će se obraditi i tema febrilne neutropenije.

Webinar je organiziran od strane Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatske (CroMSIC).

Bodovanje : 3 boda.

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).

Cilj webinara je prikazati sigurnosne smjernice prilikom izvođenja pretrage magnetskom rezonancom. Predavanje se može pregledati putem glasovne video prezentacije (sadrži više informacija) ili pdf prezentacije.

Bodovanje : 3 boda.

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).

Cilj webinara je prikazati tehnike planiranja izvođenja PET/CT pregleda u radioterapiji. Predavanje se može pregledati putem video prezentacije (sadrži više informacija) ili slide prezentacije.

Bodovanje : 3 boda.

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).

Uloga radioloških tehnologa u dentalnoj medicini

Predavanje prikazuje i objašnjava ulogu radioloških tehnologa u dentalnoj medicini. Predavanje možete pregledati preko glasovne video prezentacije.

Bodovanje : 3 boda.

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).

Uputa za ostvarivanje bodova: Uz dobiveni certifikat nakon uspješno odrađene online edukacije potrebno je popuniti, potpisati te poslati i obrazac- Pojedinačni zahtjev za vrednovanje trajnog usavršavanja. Navedno poslati poštom ili na e-mail: info@zrtd.hkzr.hr. Ukoliko šaljete e-mailom, obrazac i certifikat je potrebno skenirati.

3. Webinari (ne boduje se):

Cilj webinara je prikazati važnost principa opravdanosti u radiologiji, shvatiti nužnost implementiranja referentnih smjernica u kliničkom oslikavanju za radiologe, te predstaviti zajednički standard za Europu bez nacionalnih predrasuda.

Cilj webinara je upoznati se s programom EuroSafe Imaging i njihovim aktivnostima, prikazati kako možemo utjecati na smanjenje doze koristeći tehnološke značajke samog CT uređaja i razviti svjesnost o utjecaju optimizacije doze na ukupnu dozu pacijenta i kvalitetu slike.

Na ovom linku se može pronaći Siemensova stranica sa raznim edukacijama iz različitih područja radiološke tehnologije kao što su: CT, angiografija, MRI, mamografija, mobilni C-lukovi, tehnologije u nuklearnoj medicini, radioterapija, UZV, klasični RTG i sl.

4. Tečajevi uz plaćanje:

Na ovom linku se može pronaći Phillipsova stranica sa edukacijama  iz raznih područja radiološko - tehnološke djelatnosti vezane za rad na Philipsovim uređajima.

Na ovom linku naći će te online edukacije iz područja radioterapije, radiobiologije i menadžmenta za zdravstvene profesionalce koje se održavaju u sklopu Trinity College Dublin.


Predloži edukaciju

Contact Us