1. Edukacije koje se boduju u sklopu trajnog usavršavanja SR ZRTD:


Obnova znanja za izložene radnike- Rendgenski uređaj u medicini

Obnova znanja za izložene radnike- Rendgenski uređaj u medicini

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti rendgenskih uređaja koji se koriste u medicini (dijagnostički i intervencijski), bez obzira rukuju li tim uređajima ili ne.

Bodovanje: 10 bodova


Obnova znanja za izložene radnike- Rendgenski uređaj u dentalnoj medicini

Obnova znanja za izložene radnike- Rendgenski uređaj u dentalnoj medicini

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti dentalnih rendgenskih uređaja.

Bodovanje: 10 bodova


Obnova znanja za izložene radnike- Otvoreni radioaktivni uređaji u nuklearnoj medicini

Obnova znanja za izložene radnike- Otvoreni radioaktivni uređaji u nuklearnoj medicini

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti otvorenih radioaktivnih izvora koji se koriste u nuklearnoj medicini, bez obzira rukuju li tim izvorima ili ne.

Bodovanje: 10 bodova


Obnova znanja za izložene radnike- Otvoreni radioaktivni uređaji u nuklearnoj medicini

Obnova znanja za izložene radnike- Zatvoreni radioaktivni izvori i uređaji koji proizvode zračenje u terapiji

Ovaj program namijenjen je izloženim radnicima koji rade u području izloženosti zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaji koji proizvode ionizirajuće zračenje u terapiji u medicini (akceleratori), bez obzira rukuju li tim radioaktivnim izvorima, odnosno uređajima ili ne.

Bodovanje: 10 bodova


Napomena: Edukacije u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, bodovati će se samo jedan završeni tečaj u licencnom razdoblju (6 godina).

Uputa za ostvarivanje bodova: Uz dobiveni certifikat nakon uspješno odrađene online edukacije potrebno je popuniti, potpisati te poslati i obrazac- Pojedinačni zahtjev za vrednovanje trajnog usavršavanja. Navedno poslati poštom ili na e-mail: info@zrtd.hkzr.hr. Ukoliko šaljete e-mailom, obrazac i certifikat je potrebno skenirati.


2. Webinari koji se boduju u sklopu trajnog usavršavanja SR ZRTD:


Obnova znanja za izložene radnike- Rendgenski uređaj u medicini

Image Guided Radio Therapy (IGRT)

Tečaj pruža edukaciju iz implemetiranja IAEA-ine publikacije “Introduction of Image Guided Radiotherapy into Clinical Practice” u praksi, kao i pregled fizike i tehnoloških inovacija u slikovno navođenoj radioterapiji.

Bodovanje : 5 modula, 17 lekcija, 10 bodova


Obnova znanja za izložene radnike- Rendgenski uređaj u medicini

Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging

Tečaj pruža edukaciju o provođenju i korištenju dijagnostički referentnih razina i njihovoj ulozi u optimizaciji zaštite pacijenata od zračenja.

Bodovanje : 13 modula, 10 bodova


Obnova znanja za izložene radnike- Rendgenski uređaj u medicini

Radiation Protection in Radiography

Tečaj je kolekcija individualnih kratkih predavanja na temu radiografije. Cilj tečaja je edukacija o zaštiti od zračenja, tehnikama za primjenu principa optimizacije i promicanje važnosti komunikacije s pacijentima.

Bodovanje: 2 modula, 2 boda svaki


Obnova znanja za izložene radnike- Otvoreni radioaktivni uređaji u nuklearnoj medicini

Safety and Quality in Radiotherapy

Tečaj pruža edukaciju o sigurnosti, tehnikama smanjenja i izbjegavanja inicidenata u radioterapiji i promiče važnost sustava učenja na pogreškama.

Bodovanje: 12 modula, 10 bodova


Obnova znanja za izložene radnike- Rendgenski uređaj u dentalnoj medicini

Radiation Dose Management in Computed Tomography

Cilj tečaja je pružiti informacije o sigurnom i efektivnom upravljanju CT uređajem kroz aktivnu primjenu tehničkih značajki uređaja i prilagodbom postojećih CT protokola u svrhu optimizacije doze zračenja.

Bodovanje: 11 modula, 10 bodova


Obnova znanja za izložene radnike- Otvoreni radioaktivni uređaji u nuklearnoj medicini

Radiation Protection in Fluoroscopy Guided Interventional Procedures

Navedeni tečaj sastoji se od 6 webinara koji pokrivaju specifične teme iz područja zaštite od zračenja pacijenta i izloženog medicinskog osoblja tijekom radioloških intervencijskih postupaka.

Bodovanje: 6 modula, 5 bodova


Hrvatsko društvo radioloških tehnologa

Kategorizacija izloženih radnika – hrvatska realnost

Cilj webinara je upoznati radiološke tehnologe sa relevantnim temeljima i  kriterijima za provođenje kategorizacije izloženih radnika. Predavanje možete pregledati preko glasovne video prezentacije.


Bodovanje : 3 boda

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).


Hrvatsko društvo radioloških tehnologa

Upravljanje u radiološkoj tehnologiji

Predavanje prikazuje i objašnjava ciljeve upravljanja u radiološkoj tehnologiji, uključene strane te alate i metode kojima se proces upravljanja provodi. Predavanje možete pregledati preko glasovne video prezentacije.

Bodovanje : 3 boda.

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).


Hrvatsko društvo radioloških tehnologa

Hitna stanja u onkologiji

Cilj webinara je prikazati uzroke nastanka, dijagnostiku i liječenje sindroma gornje šuplje vene i maligne kompresije leđne moždine koji spadaju u hitna stanja u onkologiji, a s kojima se kao radiološki tehnolozi susrećemo. Također u webinaru će se obraditi i tema febrilne neutropenije.

Webinar je organiziran od strane Međunarodne udruge studenata medicine Hrvatske (CroMSIC).

Bodovanje : 3 boda.

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).


Hrvatsko društvo radioloških tehnologa

Sigurnosne smjernice – magnetska rezonanca

Cilj webinara je prikazati sigurnosne smjernice prilikom izvođenja pretrage magnetskom rezonancom. Predavanje se može pregledati putem glasovne video prezentacije (sadrži više informacija) ili pdf prezentacije.

Bodovanje : 3 boda.

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).


Hrvatsko društvo radioloških tehnologa

PET/CT radioterapijsko planiranje

Cilj webinara je prikazati tehnike planiranja izvođenja PET/CT pregleda u radioterapiji. Predavanje se može pregledati putem video prezentacije (sadrži više informacija) ili slide prezentacije.

Bodovanje : 3 boda.

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).


Hrvatsko društvo radioloških tehnologa

Uloga radioloških tehnologa u dentalnoj medicini

Predavanje prikazuje i objašnjava ulogu radioloških tehnologa u dentalnoj medicini. Predavanje možete pregledati preko glasovne video prezentacije.

Bodovanje : 3 boda.

*Pristup navedenom webinaru imaju članovi Hrvatskog društva radiološke tehnologije (HDRT).


Uputa za ostvarivanje bodova: Uz dobiveni certifikat nakon uspješno odrađene online edukacije potrebno je popuniti, potpisati te poslati i obrazac- Pojedinačni zahtjev za vrednovanje trajnog usavršavanja. Navedno poslati poštom ili na e-mail: info@zrtd.hkzr.hr. Ukoliko šaljete e-mailom, obrazac i certifikat je potrebno skenirati.


3. Webinari (ne boduje se):


Justification and Guidelines in Medical Imaging

Justification and Guidelines in Medical Imaging

Cilj webinara je prikazati važnost principa opravdanosti u radiologiji, shvatiti nužnost implementiranja referentnih smjernica u kliničkom oslikavanju za radiologe, te predstaviti zajednički standard za Europu bez nacionalnih predrasuda.


 Tips & Tricks in CT

Tips & Tricks in CT

Cilj webinara je upoznati se s programom EuroSafe Imaging i njihovim aktivnostima, prikazati kako možemo utjecati na smanjenje doze koristeći tehnološke značajke samog CT uređaja i razviti svjesnost o utjecaju optimizacije doze na ukupnu dozu pacijenta i kvalitetu slike.


Siemens

Siemens

Na ovom linku se može pronaći Siemensova stranica sa raznim edukacijama iz različitih područja radiološke tehnologije kao što su: CT, angiografija, MRI, mamografija, mobilni C-lukovi, tehnologije u nuklearnoj medicini, radioterapija, UZV, klasični RTG i sl.


4. Tečajevi uz plaćanje:


Philips edukacije

Philips edukacije

Na ovom linku se može pronaći Phillipsova stranica sa edukacijama  iz raznih područja radiološko – tehnološke djelatnosti vezane za rad na Philipsovim uređajima.


Delineation for Radiotherapy Planning

Trinity College Dublin: Online postgraduate courses

Na ovom linku naći će te online edukacije iz područja radioterapije, radiobiologije i menadžmenta za zdravstvene profesionalce koje se održavaju u sklopu Trinity College Dublin.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...