UPUTE BOLESNICAMA OD CA DOJKE, PRIJE, ZA VRIJEME I NAKON RADIOTERAPIJSKOG TRETMANA

Djelatnici Zavoda za onkologiju KBC-a Osijek izradili su upute za oboljele od karcinoma dojke prije, tijekom i nakon radioterapijskog liječenja.  U izradi spomenute brošure sudjelovali su članovi multidisciplinarnog tima: liječnik specijalist onkologije, radiološki tehnolozi, fizioterapeut te klinički psiholog i nutricionist. Upute su pisane razumljivo, jednostavno te sadrže korisne informacije i preporuke u cilju unaprijeđena kvalitete života bolesnika kojima je potrebno …

GLASNIK SR ZRTD-a

Glasnik je informativno glasilo Strukovnog razreda zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Svrha Glasnika je informiranje članova o istaknutim stavkama i postignućima SR ZRTD-a te promoviranje transparentnog poslovanja. Navedeni podaci odnose se na aktivnosti u 2021. godini. Detaljni financijski izvještaji i planovi kao i izvještaji o radu radnih tijela Komore prikazani su delegatima na Skupštini.

HUMANITARNI PROJEKT “RADIOLOŠKI TEHNOLOZI ZA DJECU”: MR BOJANKA

Strukovni razred za zdravstvenu radiološko – tehnološku djelatnost pokrenuo je humanitarni projekt pod nazivom “Radiološki tehnolozi za djecu”. Cilj ovog humanitarnog projekta je kao profesija aktivno doprinijeti promicanju edukacije i unapređenju kvalitete zdravstvene skrbi najmlađih pacijenata kroz interaktivne materijale koji će na zanimljiv i pristupačan način približiti djeci, vrlo često komplicirane, radiološko- tehnološke pretrage i postupke. Prva u nizu interaktivnih …

GLASNIK SR ZRTD-a

Glasnik je informativno glasilo Strukovnog razreda zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Svrha Glasnika je informiranje članova o istaknutim stavkama i postignućima SR ZRTD-a te promoviranje transparentnog poslovanja. Navedeni podaci odnose se na aktivnosti u 2020.-toj godini. Detaljni financijski izvještaji i planovi kao i izvještaji o radu radnih tijela Komore prikazani su delegatima na Skupštini.

UPUTE, PREPORUKE I POSTUPNICI VEZANO ZA KORONA VIRUS

Proslijeđujemo svim članovima na znanje objedinjene upute, preporuke i postupnike (SARS-CoV-2) objavljene na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Navedene informacije preuzete su 12.3.2020. u 08:00 sati. Dodatne-upute-za-pojedince-kolektive-i-poslodavce.pdf Dodatne-mjere-za-sprecavanje-unosa-i-sirenja-novog-koronavirusa-u-hrvatsku Postupanje-zdravstvenih-djelatnika-u-slucaju-postavljanja-sumnje-na-novi-koronavirus-2019-ncov Naputak za zdravstvene ustanove namijenjen bolesnicima i osobama u pratnji Racionalna uporaba osobne zaštitne opreme (OZO) za koronavirusnu bolest (COVID-19) Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima je boravila osoba …

GLASNIK SR ZRTD-a

Glasnik je informativno glasilo Strukovnog razreda zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Hrvatske komore zdravstvenih radnika. Svrha Glasnika je informiranje članova o istaknutim stavkama i postignućima SR ZRTD-a te promoviranje transparentnog poslovanja. Navedeni podaci odnose se na aktivnosti u 2019.-toj godini.

IZVJEŠTAJ – 1. KONGRES KOKOZ-a, 3. HRVATSKI KONGRES MEDICINSKOG PRAVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM, 22.-24. ožujka 2019., Rabac

Kongres Koordinacije komora u zdravstvu okupio je predstavnike svih komora u zdravstvu: Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatske komore fizioterapeuta, Hrvatske komore medicinskih biokemičara, Hrvatske komore medicinskih sestara, Hrvatske komore primalja, Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Hrvatske komore ljekarnika i Hrvatske liječničke komore. S obzirom da svi radimo u istom zdravstvenom sustavu sa sličnim organizacijskim, stručnim i pravnim problemima kroz zajednički rad, …