Formiranje područnih vijeća

Sukladno odluci donesenoj na sjednici Vijeća Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost održanoj dana 31. siječnja 2012. godine, strukovni razred za ZRTD konstituirat će 4 Područna vijeća sa sjedištima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu, a sukladno članku 31. Statuta HKZR.   Konstituirajuća sjednica 1. Područnog vijeća održat će se 11.veljače 2012. u Zagrebu, u predavaonici Klinike za dječje bolesti, Klaićeva 16 u 11h.   Pozivaju se delegati ZRTD i zainteresirani članovi SR ZRTD koji teritorijalno odgovaraju prvoj izbornoj jedinici, da se prijave ukoliko žele biti članovi područnog vijeća. Rok za prijavu je najkasnije do petka 10.veljače 2012. na e-mail adresu: helena.medvedec@zrtd.hkzr.hr

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...