Predsjednik NO HKZR

DAVOR DUIĆ
Strukovni razred za djelatnost radne terapije
no@drt.hkzr.hr

Članovi:

JOSIPA PERKOVIĆ
Strukovni razred za medicinsko – labaratorijsku djelatnost
no@mld.hkzr.hr
TOMISLAV VULIĆ
Strukovni razred za djelatnosti sanitarnog inženjerstva
no@dsi.hkzr.hr
MAJA KARIĆ
Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost
no@zrtd.hkzr.hr

Članove Nadzornog odbora potvrđuje i razrješuje Skupština Komore. Nadzorni odbor se sastoji od 4 člana, po jedan predstavnik iz svakog Strukovnog razreda.  

Predsjednik Nadzornog odbora tijekom četverogodišnjeg mandata se mijenja svake godine iz pojedinog Strukovnog razreda.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednog drugog tijela Komore.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:  primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata Komore,  materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Komore,  transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,  ostvarivanje odluka i drugih pravnih akata Komore,  obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština Komore. O donijetim odlukama, zaključcima i stavovima, Nadzorni odbor je dužan izvijestiti Predsjedništvo Komore, a po potrebi i Skupštinu Komore. Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Komore.  Nadzorni odbor je dužan najmanje jedanput godišnje pregledati poslovanje Komore te pregledati završni račun.

Nadzorni odbor razmatra zakonitost odluka koje donose tijela Ko

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...