Područna vijeća strukovnog razreda čine i predstavljaju delegati Glavne skupštine- biračko tijelo pojedinog Strukovnog razreda te ostali članovi koji se biraju sukladno Poslovniku o radu Područnih vijeća


Djelokrug rada

Područna vijeća odgovorna su za provođenje zaključaka i odluka tijela Komore i Strukovnih razreda na svom području.

Područna vijeća imaju sljedeće zadatke:

  1. suorganiziraju stručno usavršavanje članova svojeg područja, a u koordinaciji s Povjerenstvom za edukaciju i trajno usavršavanje;
  2. razmatraju primjedbe i prijedloge svojih članova i po potrebi prosljeđuju Vijeću Strukovnog razreda,
  3. predlažu Vijeću Strukovnog razreda plan potreba svoje djelatnosti članice za svoje područje;
  4. svoje članove redovno izvješćuju o radu Komore;
  5. obavljaju i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore, odnosno koje im povjeri Skupština ili Vijeće Strukovnog razreda.

Prava i dužnosti

Članovi Područnog vijeća imaju sljedeća prava i dužnosti:

  1. sudjelovati na sjednicama Područnog vijeća i na njima glasovati;
  2. podnositi prijedloge i postavljati pitanja;
  3. obavljati poslove koje im povjeri predsjednik Područnog vijeća.

Članovi Područnog vijeća imaju i druga prava i dužnosti utvrđena Statutom i drugim općim aktima Komore.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...