3. područno vijeće

Image

Teritorijalno obuhvaća:

  1. Primorsko-goranska županija
  2. Istarska županija
  3. Ličko-senjska županija

Sjedište: Rijeka

E-mail kontakt: 3pv@zrtd.hkzr.hr

Članovi:

Maja Karić, predsjednica
Sara Bezak, zamjenica predsjednice

Dalibor Domijan, dodatni član
Palma Suvalj, dodatni član