Kontinuirana edukacija i stručno usavršavanje kroz stjecanje novih znanja i vještina unutar svih područja radiološke tehnologije, jedan su od glavnih prioriteta u radu Strukovnog razreda za radiološko-tehnološku djelatnost, Hrvatske komore zdravstvenih radnika.

Stoga je Strukovni razred za radiološko – tehnološku djelatnost od 2020. godine pokrenuo projekt dodjele stipendije putem javnog natječaja na mrežnim stranicama aktivnim članovima Strukovnog razreda, izuzev članova tijela Komore.

Sredstva dobivena putem natječaja se mogu iskoristiti za studijske boravke, tečajeve, online edukacije i slično, u Hrvatskoj i inozemstvu te na taj način steći nova znanja od interesa za struku, koja će se kasnije prenijeti kolegama putem organiziranih radionica ili sličnih oblika usavršavanja.

Stipendisti, izabrani putem natječaja, sklapaju ugovor sa Strukovnim razredom za radiološko – tehnološku djelatnost kojim se obvezuju stečena znanja i vještine prenijeti članovima na ugovorom dogovoren način.

Prilikom odabira stipendista, prednost imaju prijave za koje se procjeni da donose najveću dobrobit struci, kao i članovi koji su dosadašnjim radom dali najveći doprinos edukaciji i razvoju struke, prvenstveno javnim izlaganjima.

Predviđeni iznos stipendije je do 15 000 kn te pokriva isključivo stvarne troškove trajnog usavršavanja (troškove kotizacije, troškove prijevoza, troškove smještaja, troškovi prehrane).

Natječaji za stipendije Strukovnog razreda za radiološko-tehnološku djelatnost kao i popis dokumentacije potrebne za prijavu javno se objavljuju na službenim stranicama Strukovnog razreda.

Objavljeni natječaji:
27.09.2021.
20.11.2019.
06.03.2019.

Rezultati dosadašnjih natječaja:
J. Paunović, D. Damjanović
I. Fučkan

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...