Profesionalna grupa za komunikaciju konstituirana je 09.12.2017. godine. Pod nadležnošću je Povjerenstva za etiku i deontologiju.


Profesionalna

grupa za komunikaciju (u daljnjem tekstu PGK) formirana je sa ciljem poboljšanja informiranosti te interne i eksterne komunikacije Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR-a po sljedećim načelima:

 • Načelo jednakosti
 • Načelo točnosti i potpunosti informacija
 • Načelo javnosti i transparentnosti
 • Načelo dostupnosti
 • Načelo slobodnog pristupa

Trenutni članovi :

 • Vedrana Hertl
 • Juraj Mrša
 • Dalibor Domijan
 • *Dijana Tomić
 • *Domagoj Brkić

* članovi koji rade u PGK-u, a nisu članovi Povjerenstva za etiku i deontologiju


Cilj

rada PGK je poticanje i poboljšanje komunikacije:

 • unutar SR ZRTD – proces u kojem sudjeluju svi dužnosnici Komore u suradnji sa članovima PGK-a s ciljem realizacije planova i razmjene informacija među djelatnicima.
 • izvan SR ZRTD – proces u kojem sudjeluju članovi PGK-a, a obuhvaća interakciju sa članovima, poslovnim partnerima i širom društvenom zajednicom oko rješavanja aktualnih problema, podjele znanja i iskustava kao i razvitak ideja za unaprijeđenje zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnosti

Internetska stranica sr zrtd

je glavno sredstvo komunikacije za ostvarivanje navedenih ciljeva. Na istoj će se objavljivati kao i ažurirati i unaprijeđivati informacije u skladu sa unutarnjim ustrojem Komore i u skladu sa najboljim znanjima i vještinama.

PGK surađuje sa svim tijelima SR ZRTD. Tijela SR ZRTD predlažu objave, novosti i poboljšanja sadržaja i informiranosti iz njihovog djelokruga samoinicijativno ili na zahtjev članova Grupe.

PGK stoji na raspolaganju svim stalnim Povjerenstvima i radnim tijelima HKZR SR ZRTD-a kao posrednik u komunikaciji prema članstvu i javnosti te ovim putem apelira da radnu verziju materijala za objavu proslijede na službeni mail Profesionalne grupe – komunikacija@zrtd.hkzr.hr

Prilog: Dijagram tijeka objave sadržaja

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...