Profesionalna grupa za komunikaciju

Profesionalna grupa za komunikaciju konstituirana je 09.12.2017. godine. Pod nadležnošću je Povjerenstva za etiku i deontologiju.


Profesionalna

grupa za komunikaciju (u daljnjem tekstu PGK) formirana je sa ciljem poboljšanja informiranosti te interne i eksterne komunikacije Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR-a po sljedećim načelima:

  • Načelo jednakosti
  • Načelo točnosti i potpunosti informacija
  • Načelo javnosti i transparentnosti
  • Načelo dostupnosti
  • Načelo slobodnog pristupa

 

Trenutni članovi :

Vedrana Hertl

Juraj Mrša

Dalibor Domijan

*Dijana Tomić

*Domagoj Brkić

* članovi koji rade u PGK-u, a nisu članovi Povjerenstva za etiku i deontologiju

Cilj

rada PGK je poticanje i poboljšanje komunikacije:

  • unutar SR ZRTDproces u kojem sudjeluju svi dužnosnici Komore u suradnji sa članovima PGK-a s ciljem realizacije planova i razmjene informacija među djelatnicima.
  • izvan SR ZRTDproces u kojem sudjeluju članovi PGK-a, a obuhvaća interakciju sa članovima, poslovnim partnerima i širom društvenom zajednicom oko rješavanja aktualnih problema, podjele znanja i iskustava kao i razvitak ideja za unaprijeđenje zdravstveno radiološko-tehnološke djelatnosti

INTERNETSKA STRANICA SR ZRTD

je glavno sredstvo komunikacije za ostvarivanje navedenih ciljeva. Na istoj će se objavljivati kao i ažurirati i unaprijeđivati informacije u skladu sa unutarnjim ustrojem Komore i u skladu sa najboljim znanjima i vještinama.

PGK surađuje sa svim tijelima SR ZRTD. Tijela SR ZRTD predlažu objave, novosti i poboljšanja sadržaja i informiranosti iz njihovog djelokruga samoinicijativno ili na zahtjev članova Grupe.

PGK stoji na raspolaganju svim stalnim Povjerenstvima i radnim tijelima HKZR SR ZRTD-a kao posrednik u komunikaciji prema članstvu i javnosti te ovim putem apelira da radnu verziju materijala za objavu proslijede na službeni mail Profesionalne grupe – komunikacija@zrtd.hkzr.hr

Prilog: Dijagram tijeka objave sadržaja