2. područno vijeće

Image

Teritorijalno obuhvaća:

  1. Virovitičko-podravska županija
  2. Požeško-slavonska županija
  3. Brodsko-posavska županija
  4. Osječko-baranjska županija
  5. Vukovarsko-srijemska županija

Sjedište: Osijek

Članovi:

David Balanže, predsjednik
Martina Mirt, zamjenica predsjednika

Goran Perić, delegat

Tomislav Benaković, dodatni član