NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost raspisuje natječaj za dodjelu najviše 4 (četiri) stipendije za 2020. godinu u visini pokrivanja troškova trajnog usavršavanja do najviše 15.000,00 kn po pojedinoj stipendiji.

Natječaj je namijenjen aktivnim članovima SR ZRTD HKZR, izuzev članova tijela Komore i Strukovnog razreda.

Stipendije pokrivaju stvarne troškove trajnog usavršavanja (uključuju troškove kotizacije, troškove prijevoza, troškove smještaja, troškovi prehrane), a mogu se koristiti za studijske boravke, tečajeve, on-line edukacije, i sl.

Stipendije se dodjeljuju za usavršavanja koja će se održati u tijeku 2020. godine.

Cilj je steći znanja i vještine od interesa za struku, te ista prenijeti kolegama putem radionica u organizaciji Komore. Stipendist sklapa ugovor sa Komorom u kojem se obvezuje stečena znanja prenijeti članstvu Komore na ugovorom dogovoreni način. Navedeno je potrebno izvršiti u tijeku 12 mjeseci od pohađanja edukacije u suradnji sa Komorom.

Rok za prijave: 31.12.2019 godine.

Predviđeni iznos: do 15.000,00 kn po pojedinoj stipendiji.

Stipendiste će, sukladno kriterijima u nastavku, odabrati Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR ZRTD.

Kriteriji odabira:

  1. Prednost će dobiti prijave za koje se procjeni da donose najveću dobrobit struci;
  2. Kandidati koji su dosadašnjim radom dali najveći doprinos edukaciji i razvoju struke, prvenstveno javnim izlaganjima.

Uz ispunjeni Obrazac prijave, kandidati prilažu:

  • CV
  • Pismo podrške matične ustanove kandidata

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost SR ZRTD HKZR da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

SR ZRTD HKZR zadržava pravo dodijeliti manji broj stipendija od predviđenog.

SR ZRTD HKZR zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Obrazac prijave za stipendiju možete preuzeti ispod teksta.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...