NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost raspisuje natječaj za dodjelu stipendija članovima SR ZRTD-a.


Natječaj je namijenjen aktivnim članovima HKZR SR ZRTD-a, izuzev članova tijela Komore.
Sredstva se mogu koristiti za: studijske boravke, tečajeve, online edukacije i slično u Hrvatskoj i inozemstvu.


Cilj je steći nova znanja i vještine od interesa za struku, te ista prenijeti kolegama putem organiziranih radionica ili sličnih oblika usavršavanja.
Izabrani stipendist sklapa Ugovor sa HKZR, SR ZRTD u kojem se obavezuje stečena znanja ostvarena/certificirana dobivenom stipendijom prenijeti članstvu SR ZRTD na Ugovorom dogovoren način.


Kriterij odabira:

  1. Prednost će dobiti prijave za koje se procijeni da donose najveću dobrobit struci
  2. Kandidati koji su dosadašnjim radom dali najveći doprinos edukaciji i razvoju struke, prvenstveno javnim izlaganjima

Predviđeni iznos stipendije iznosi do 15 000 kn.
Rok za prijave: 31.3.2019

Ispunjenu i cjelovitu dokumentaciju dostavite na adresu ureda SR ZRTD-a.

Prilozi:

  1. CV
  2. Dokumentacija potrebna za ostvarivanje bodova iz sustava bodovanja
  3. Pismo podrške Ustanove koja šalje na edukaciju
  4. Pismo podrške Ustanove koja se posjećuje (ako postoji)
  5. Ispunjeni obrazac prijave

Za sva dodatna pitanja obratite se na email: edukacija@zrtd.hkzr.hr


Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...