Ukratko iz Povjerenstva za etiku i deontologiju

Povjerenstvo za etiku i deontologiju je oformljeno kao i ostala povjerenstva od samog početka rada komore.

Povjerenstvo broji četiri člana, a to su:
1. Julio Pirović – predsjednik
2. Igor Fučkan –zamjenik
3. Bojana Radulović – član
4. Slavica Zubak – član

U 2011. godini  povjerenstvo se sastalo u uredu komore  2 puta. Većinu zadataka predviđenih u planu rada odradili smo i dogovarali  putem e-maila i telefona. Tako smo do sada napisali „Kodeks profesionalnog odnosa prema poslodavcu, korisniku usluga i međusobnom odnosu za djelatnost zdravstveno radiološke tehnologije“ kojim ćemo pobliže objasniti prava i dužnosti prvostupnika radiološke tehnologije iz etičkog aspekta. Sudjelovali smo na sastancima strukovnog razreda te na skupštinama komore i savjetovali prilikom donošenja različitih akata i pravilnika.

Inače dužnosti ovog povjerenstva, po članku 34.Statuta HKZR  su sljedeće:

  1. izrađuje prijedlog Kodeksa  etike i deontologije,
  2. prati i nadzire provođenje pravila etike u djelatnosti i poduzima odgovarajuće mjere u slučaju njihovog kršenja,
  3. razmatra prijedloge i problematiku na zahtjev područnih vijeća,
  4. koordinira odnose među članovima te aktivno sudjeluje u rješavanju eventualno nastalih sporova,
  5. svoj rad koordinira sa ostalim tijelima Komore,
  6. poduzima potrebne prethodne radnje za provođenja postupka pred Sudom Komore,
  7. surađuje s Nacionalnim bioetičkim povjerenstvom za medicinu, Etičkim povjerenstvima stručnih udruga, drugih Komora i zdravstvenih ustanova,
  8. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili općim aktima Komore.

 

Za 2012. godinu u planu je i pomoć pri organizaciji okupljanja SR ZRTD sa temom: „Etika i deontologija u radiolološkoj tehnologiji“ te daljnji rad u rješavanju aktualne problematike u komori te na donošenju ostalih propisa iz djelokruga rada povjerenstva.

 

Predsjednik povjerenstva:
Julio Pirović, bacc.radiol.techn.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...