Dani Radiološke Tehnologije 2013.

ivanPoštovani članovi SR ZRTD,

Od 25. do 27. listopada 2013 god. u Šibeniku, “Solaris Beach Resort” – Hotel “Ivan”, održat će se „Dani radiološke tehnologije 2013.“

Na Danima radiološke tehnologije 2012. u Zadru, počeli smo proces definiranja kompetencija radiološkog tehnologa (RT) na drugačiji način, u raspravi donijeli Prijedlog zajedničkih kompetencija (ovdje). Sada, na Danima radiološke tehnologije 2013, u Šibeniku, nastavljamo sa raspravama, ali po područjima radiologije, radioterapije, nuklearne medicine i magnetne rezonance, koju smo izdvojili zbog različite tehnologijske osnove rada.

Pozivamo Vas da prijavite stručne radove iz svih područja radiološke tehnologije (usmene i poster prezentacije) kako bi obogatili program, te iz tema koje će se prezentirati pobliže pojasnili poslove za koje želimo donijeti kompetencije struke.

Radove treba prijaviti najkasnije do 15. listopada 2013.god., na e-mail adresu: ana.drmic@hkzr.hr sa sažetkom predavanja i osobnim podacima autora.

Hrvatska komora zdravstvenih radnika – SR ZRTD će vrednovati pristigle radove te nakon formiranja konačnog programa sufinancirati troškove boravka na „Danima radiološke tehnologije 2013.“ autorima prihvaćenih radova.
Ostalim sudionicima će se sukladno mogućnostima sufinancirati dio kotizacije za sudjelovanje na stručnom skupu. Kotizacije se uplaćuju na račun agencije Ulix Travel.
Molimo Vas da nakon prijave agenciji Ulix travel, za sve detalje vezano za kotizaciju, slobodno kontaktirate Ured Komore SR ZRTD isključivo putem e-mail adresa ana.drmic@hkzr.hr i ana.gracin@hkzr.hr.
solaris 1

Kotizacija                                   Članovi HDIMR*             Ostali

od 30.09. do 15.10.2013.         600,00 kn                         750,00 kn

od 16.10. do 24.10.2013.          750,00 kn                         900,00 kn

Na dan početka                         1000,00 kn                      1200,00 kn

*Članom se smatra osoba koja u tekućoj godini uplati članarinu

  Više informacija na http://www.hdimr.hr Prijave na http://www.ulixtravel.com/dani-radioloske-tehnologije-2013/   PODACI ZA UPLATU KOTIZACIJE; IBAN: HR8024840081103034021 SWIFT: RZBHHR2X  

UPUTE PREDAVAČIMA ;

Koristiti priloženi obrazac Jezik: hrvatski i engleski Duljina izlaganja s raspravom za pozvana predavanja: 30 minuta Duljina izlaganja s raspravom na sjednici usmenih prezentacija radioloških tehnologa: 13 minuta   Duljina sažetka ( poster i usmena prezentacija): 200 riječi, font slova 12-Times New Roman Koristiti PowerPoint prezentaciju (USB medij) Izlaganje postera: veličina: 100×70   Abstract_form_Šibenik_2013 Obrazac_sazetka_Šibenik_2013 Odluka o vredovanju Dani radiološke tehnologije 2013

 PROGRAM :

Dani radiološke tehnologije 2013 – Šibenik

 

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...