Kompetencije za prvostupnike radiološke tehnologije koji rade u radioterapiji

Poštovani kolegice i kolege, Pred vama su tablice kompetencija za prvostupnike radiološke tehnologije koji rade u radioterapiji, dijelom raspravljane na stručnom skupu “Dani radiološke tehnologije 2013” u Šibeniku, a dijelom na Kongresu “Edukacija i znanost u onkologiji” u studenom 2013. godine u Zagrebu. Pozivamo Vas da sa vašim komentarima i prijedlozima sudjelujete u sastavljanju konačnog prijedloga dokumenta koji će zajedno sa ostalim kompetencijama radiološkog tehnologa ići na usvajanje. Molimo Vas da Vaše komentare i prijedloge dostavite na e-mail adresu strucni.nadzor@zrtd.hkzr.hr zaključno sa 15.05.2014. godine. Radioterapija 1 Radioterapija 2 Radioterapija 3 Radioterapija 4 Radioterapija 5

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...