Javni poziv/natječaj za izbor(reizbor) u Listu provoditelja stručnog nadzora za 2015.g.

Poštovani članovi, Vijeće Strukovnog razreda zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD objavljuje:

Javni poziv/natječaj za izbor(reizbor) u Listu provoditelja stručnog nadzora za 2015.g.

Pozivaju se kolegice/kolege iz svih Područnih vijeća zainteresirani za provođenje stručnog nadzora nad zdravstvenom radiološko-tehnološkom djelatnosti, da se prijave na ovaj natječaj u roku od osam dana od objave. Prijavi je potrebno priložiti zamolbu i kratki životopis. Kandidati koji su već bili na popisu za provoditelje stručnog nadzora, trebaju priložiti samo zamolbu. Kriteriji za izbor u listu sukladno pravilniku o stručnom nadzoru: Provoditelji stručnog nadzora mogu biti zdravstveni radnici koji ispunjavaju sljedeće uvjete: – završen najmanje trogodišnji studij jedne od zdravstvenih djelatnosti navedenih u članku 1. ovog Pravilnika – odobrenje za samostalni rad (licenca) – minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstvene djelatnosti   Prijave molimo poslati na: strucni.nadzor@zrtd.hkzr.hr  

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...