SEETRO 2015, Zagreb

SEETRO 2015. – South East Europe Technology in Radiation Oncology regionalni je kongres radioloških tehnologa/radioterapijskih tehnologa u organizaciji HDIMR-a nastao suradnjom u radiološko-tehnološkoj profesiji u području onkologije i radioterapije zemalja jugoistočne Europe i šire. Iako Vas naziv Kongresa možda može navesti na krivi trag, napominjemo kako su teme su za sve tri grane rada: radiologiju, radioterapiju i nuklearnu medicinu. Vjerujemo kako ćete svojim predavanjem ili posterom pridonjeti kongresu, a u slijedećim temama: – Nove tehnologije u radioterapiji i onkologiji – Protokoli, osiguranje kvalitete i sigurnost u radiološkoj tehnologiji – Primjena radioloških dijagnostičkih postupaka u onkologiji i radioterapiji – Primjena PET/CT i SPECT/CT dijagnostičkih postupaka u onkologiji i radioterapiji – Visoko obrazovanje radioloških tehnologa – dodiplomska i diplomska razina – Razvoj uloge radiološkog tehnologa – Slobodne teme -više informacija na www.seetro.org-

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...