ODLUKA – Evidencije na stručnim usavršavanjima

KLASA: 003-08/15-06/109 URBROJ: 351/08-15-25 Zagreb, 28.11.2015. Na redovnoj Skupštini Strukovnog razreda za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost HKZR održanoj dana 28. studenog 2015. g. pod točkom Ad.17. dnevnog reda, jednoglasno je donesena sljedeća:

ODLUKA

1 – Utvrđuje se obveza svim članovima SR ZRTD HKZR da se osobno potpisuju na evidencijske liste prisutnosti sudionika na stručnim usavršavanjima. 2 – Odgovorna osoba organizatora stručnog usavršavanja odgovara SR ZRTD HKZR da broj sudionika na popisu sudionika odgovara broju stvarno prisutnih sudionika stručnog usavršavanja. 3 – SR ZRTD HKZR zadržava pravo prisustvovanja na pojedinim oblicima stručnog usavršavanja putem delegiranih osoba ili putem imenovanih kontrolora od strane Područnih vijeća, odnosno drugih tijela SR radi kontrole i nadzora postupaka iz točke 1., ove Odluke. 4 – SR ZRTD HKZR će odbaciti/odbiti svaku prijavu odnosno poništiti svaki akt stručnog usavršavanja ako je proveden suprotno točki 1. ove Odluke 5 – SR ZRTD HKZR će protiv članova i odgovorne osobe organizatora donijeti odgovarajuću odluku sukladno općim aktima Komore radi kršenja prava i obveza te etičkih načela u slučajevima postupanja suprotno točki 1. ova Odluke.   Obrazloženje: Člankom 3. i 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti utvrđena je obveza svim zdravstvenim radnicima zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti osobno i neposredno se kontinuirano i trajno stručno usavršavati. Člankom 36. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti jasno je propisan postupak u slučajevima evidentiranja prisutnosti članova na stručnim usavršavanjima, gdje je među ostalim utvrđena obveza odgovornoj osobi organizatora stručnog usavršavanja kontrole broja sudionika te s tim u vezi odgovornosti prema Komori da broj sudionika na popisu sudionika odgovara broju stvarno prisutnih sudionika stručnog usavršavanja. Jednako tako odredbama Pravilnika propisno je u slučaju da se na popisu sudionika nalaze osobe koje stvarno ne prisustvuju stručnom usavršavanju te u slučaju da stručno usavršavanje nije održano sukladno odredbama ovog Pravilnika, da će Komora protiv odgovorne osobe donijeti odgovarajuću odluku sukladno općim aktima Komore, te da Komora zadržava pravo odbaciti/odbiti svaku prijavu odnosno poništiti svaki akt stručnog usavršavanja. Obzirom da sukladno istim odredbama Komora zadržava pravo prisustvovanja svim oblicima stručnog usavršavanja te zadržava pravo poništenja akta o priznavanju, kategorizaciji i vrednovanju svakog oblika stručnog usavršavanja ukoliko isto ne ispunjava propisane kriterije, kao i da je Komora temeljno tijelo nadležno za provedbu kontrole i načina organiziranja stručnih usavršavanja svojih članova, odlučeno je kao u izreci Odluke.

Voditeljica SR ZRTD HKZR Helena Medvedec, bacc.radiol.techn.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...