ODLUKA O IMENOVANJU PROFESIONALNE GRUPE ZA DEFINIRANJE NORMATIVA I STANDARDIZACIJU RADA RADIOLOŠKOG TEHNOLOGA

KLASA: 003-08/15-06/123 URBROJ: 351/08-16-11 Zagreb, 11. siječnja 2016.   Temeljem članka 28. , a vezano za članak 9. Statuta HKZR-a, donosi se slijedeća:    

ODLUKA

O IMENOVANJU PROFESIONALNE GRUPE ZA DEFINIRANJE NORMATIVA I STANDARDIZACIJU RADA RADIOLOŠKOG TEHNOLOGA

  1. Imenuje se profesionalna grupa za definiranje normativa i standardizaciju rada radiološkog tehnologa u sastavu:   –      Leon Aličić –      Vladimir Bahun –      David Balanže –      Ante Borovina –      Jurica Folnožić –      Đurđica Harmicar –      Luka Tarle –      Danko Vuić     2. Profesionalna grupa bit će koordinirana od strane stalnog Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR ZRTD HKZR-a.   Obrazloženje Radi potreba definiranja normativa i standardizaciju rada radiološkog tehnologa, a slijedom odluke Skupštine SR ZRTD HKZR-a (KLASA: 003-08/15-06/109, URBROJ: 351/08-15-24) donesena je odluka kao u izreci. Obzirom da su stručna pitanja sukladno općim aktima Komore u domeni rada Povjerenstva za stručni nadzor , stručna pitanja i kvalitetu bilo je potrebno odrediti i tijelo koje će obavljati koordinaciju rada navedene grupe pa je odlučeno kako gore stoji.     Voditeljica SR ZRTD   Helena Medvedec, bacc.radiol.techn.  

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...