Predavanje: Uspostava sustava osiguranja kvalitete u mamografiji u zapadnoj HR regiji

Hrvatsko društvo radiologa – Radiološka Sekcija Rijeka dana 29. ožujka 2017 u 1900h organizira Stručni sastanak s temom: Uspostava sustava osiguranja kvalitete u mamografiji u zapadnoj HR regiji.   Predavanje će se održati u 19h, na adresi KBC Rijeka – lokacija Sušak, T. Strižića 3, 51000 Rijeka. Za navedeni događaj nema kotizacije.   Nakon dostavljanja valjane evidencijske liste prisutnih/pojedinačnih zahtjeva prisutnih na stručnom sastanku Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR ZRTD dodijeliti će 4 boda za pasivno sudjelovanje/polaznike.

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...