Poziv za provoditelje postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija

Temeljem članka 9. Pravilnika o radu strukovnih razreda HKZR te članka 9. Pravilnika o postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija HKZR, upućuje se slijedeći

POZIV ZA PROVODITELJE POSTUPKA PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA:

    Slijedom potrebe za zdravstvenim radnicima iz zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti te stručnjacima koji u sklopu svoje primarne djelatnosti obavljaju izobrazbu, odnosno osposobljavanje kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u RH ili koji su sudjelovali u izradi programa izobrazbe, odnosno osposobljavanja kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u RH, a koji će činiti sastave pojedinih Komisija u postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija Voditelj SR ZRTD raspisuje sljedeći natječaj.   Člankom 9. Pravilnika o radu strukovnih razreda HKZR propisano je da se Komisija za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije sastoji od zdravstvenih radnika iz zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Strukovnog razreda SR ZRTD HKZR koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  
 1. završen najmanje trogodišnji studij iz zdravstvene djelatnosti određenog Strukovnog razreda HKZR,
 2. posjedovanje odobrenja za samostalan rad,
 3. minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Strukovnog razreda HKZR.
    Pored navedenih zdravstvenih radnika Komisiju za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija čini i nadležni stručnjak koji u sklopu svoje primarne djelatnosti obavlja izobrazbu, odnosno osposobljavanje kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u RH ili koji je sudjelovao u izradi programa izobrazbe, odnosno osposobljavanja kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u RH.   Pojedina Komisija za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, u konkretnom predmetu priznavanja inozemne stručne kvalifikacije, sastoji se od minimalno tri (3) člana koje imenuje Voditelj određenog Strukovnog razreda HKZR, a potvrđuje Vijeće Strukovnog razreda. Svaki član Komisije dužan je postupati sukladno postupovnim odredbama te pravilima svoje struke. U protivnom, odgovara materijalno te disciplinski sukladno općim aktima HKZR.   Nadležna Komisija uspoređuje dokumentaciju o stručnim kvalifikacijama kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje kao uvjet traže propisi RH za obavljanje određene regulirane profesije te uspoređuje obrazovne programe na temelju svoje stručne procjene.     Kandidati za provoditelje u postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija moraju ispunjavati sljedeće uvjete:  
 1. završen sveučilišni diplomski studij za magistra radiološke tehnologije ili stručni/sveučilišni dodiplomski studij za prvostupnika radiološke tehnologije
 2. posjedovanje važećeg odobrenja za samostalan rad
 3. minimalno 10 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju zdravstvene radiološko tehnološke djelatnosti Strukovnog razreda HKZR
 4. poželjno je da kandidat u sklopu svoje primarne djelatnosti obavlja izobrazbu, odnosno osposobljavanje kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u RH ili je sudjelovao u izradi programa izobrazbe, odnosno osposobljavanja kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u RH.
  Pravilnik o postupku za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija Hrvatske komore zdravstvenih radnika: Pravilnik-o-postupku-za-priznavanje-inozemnih-stručnih-kvalifikacija-HKZR     NAPOMENA:
 1. Bira se najmanje 10 (slovima: deset) provoditelja postupaka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija
 2. Početak izbora je 09.04.2018. godine
 3. Izbori traju 10 dana od dana objave na web stranici HKZR SR ZRTD
 4. Prijave sa životopisom, preslikom Odobrenja za samostalan rad, zamolbom, potvrdom poslodavca o radnom iskustvu ili potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu te dokazom o obavljanju izobrazbe, odnosno osposobljavanja kadrova za predmetnu reguliranu profesiju u RH (u slučaju ako ispunjavaju navedeni uvjet) kandidati moraju poslati na elektronsku adresu info@zrtd.hkzr.hr
 5. U obzir će se uzimati samo pravovremeno zaprimljene prijave koje sadrže sve tražene priloge.
  PRILOG: DOKUMENT NATJEČAJA    

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...