Obavijest članovima SR ZRTD-a o uplati članarina za vrijeme ostvarivanja prava na mirovanje članstva

Na temelju članka 76. Zakona o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/2009) i članka 21. Statuta Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Vijeće Komore na sjednici održanoj dana 15.12.2014. godine donijelo je Pravilnik o registru članova Hrvatske komore zdravstvenih radnika.   Sukladno čl. 16 navedenog Pravilnika član Komore ostvaruje pravo na mirovanje članstva: – ako je na bolovanju duže od 42 dana; – u slučaju služenja vojne obveze; – ako je na rodiljnom i/ili roditeljskom dopustu; – u slučaju nezaposlenosti; – ako postoje drugi opravdani razlozi.   Član koji ostvari pravo na mirovanje članstva dužan je jednom godišnje dostaviti Komori dokaz o okolnostima razloga mirovanja te nije dužan plaćati članarinu Komori tijekom razdoblja mirovanja. Član Komore kojem je odobreno mirovanje članstva, dužan je u roku od 8 dana od dana isteka mirovanja članstva podnijeti zahtjev za aktivaciju članstva. O mirovanju i aktivaciji članstva odlučuje se na odgovarajući način u postupku sukladno članku 13. stavku 3. Pravilnika.   Stoga, ukoliko ispunjavate neke od gore navedenih uvjeta dužni ste obavijestiti Komoru o novonastalim okolnostima te će Vam se kroz upravni postupak odobriti mirovanje članstva u kojem niste dužni uplaćivati članarinu.   Većina članova članarinu uplaćuje preko Izjave o ustezanju od plaće koje vrši računovodstvo ustanove za koju radite. Računovodstva ustanova ponekad ne obraćaju pažnju na vrijeme koje provodite na bolovanju te Vam se sredstva na ime članarine u HKZR i dalje ustežu od plaće. Pozivamo sve članove da obrate pažnju na tu informaciju te kontaktiraju svoje računovodstvene referente kako bi za vrijeme mirovanja članstva obustavili uplaćivanje članarine prema HKZR SR ZRTD.   Komora nema mehanizme kojima bi sama uredila, odnosno obustavila, plaćanje članarine za vrijeme vašeg mirovanja članstva. Iz tog razloga pozivamo Vas da obratite pažnju na uplate članarina koje se vrše u Vaše ime.   Isto tako Vas molimo da budete što ažurniji u obavještavanju Komore o novonastalim okolnostima koje su važne za status Vašeg članstva kako bi Vam mogli pružiti što kvalitetniju i bržu uslugu.   Ukoliko primijetite da su Vam za vrijeme mirovanja članstva članarine bile uplaćivane prema SR ZRTD HKZR-a slobodno se obratite na mail: info@zrtd.hkzr.hr te će vam sredstva uplaćena na ime članarine biti vraćena.   Zahvaljujemo Vam se na suradnji.  

Newsletter

Primajte novosti, obavijesti, pogodnosti za članove ...