SR ZRTD – PRIJAVA PREDAVANJA U SKLOPU PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE HKZR, 06.08.2019. (1)